Drukuj
Odsłony: 1970

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERTdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: GGiOŚ.271.7.2011.IL Nazwa zadania: ,Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Czeremcha"