Głównej zawartości

Komunikat alertu

W  związku z awarią łącza telefonicznego, leżącą po stronie operatora  zewnętrznego, Odbiorcy nie mogą się dodzwonić na numery zaczynające się na 85 676 XX XX.
Uruchomiono dodatkowe numery telefonów. W sprawach dotyczących wskazań i uszkodzeń liczników oraz wyłączeń,  prosimy dzwonić na następujące numery:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Centrala 85 740 5000
Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski  tel. 85 888 6300
Rejon Energetyczny Białystok Teren tel. 85 888 6600

Za zaistniałą sytuację serdecznie Państwa przepraszamy.

Agnieszka Tyszkiewicz

specjalista ds. komunikacji
Wydział Organizacyjno - Prawny
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

FESTIWAL YOUTUBE 

 

02.08.2015 odbył się Festyn Białoruski  "I tut żywuć ludzi" w Czeremsze-Wsi. Przy licznie zgromadzonej publiczności wystąpiły zespoły: Zespół śpiewaczy z Czeremchy-Wsi, KATRYNKA (Wysokie- Białoruś), BIELAWIEŻSKAJA CIAWINKA (Wysokie- Białoruś), SPADCZYNA (Wysokie- Białoruś), METRO (Hajnówka), KALINKA (Białystok), ART.PRONAR (Narew). Organizatorami 7 edycji festynu byli: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze. Zapraszamy do galerii.