Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

logo czeremcha

 Gmina Czeremcha

NIP 603 00 00 203, REGON 050659237

Urząd Gminy Czeremcha

ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha

tel./fax:85 685-04-00

REGON 000534109

mini_mapa plan ulic mini

  Władze Gminy Czeremcha

 • Wójt Gminy - inż. Michał Wróblewski
 • Przewodniczący Rady Gminy - mgr Sergiusz Smyk

 

 Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czeremcha
http://ug-czeremcha.pbip.pl/

 

 

Lokalizacja:

Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski gmina położona jest w prowincji Wysoczyzny Podlasko-Białoruskiej w Makroregionie Niziny Północnopodlaskiej oraz Mezoregionie Równiny Bielskiej. Gmina Czeremcha położona jest w południowej części województwa podlaskiego. Od południowego zachodu graniczy z gminą Nurzec Stacja, od zachodu z gminą Milejczyce, od północy z gminą Kleszczele, a od południowego wschodu granicę gminy stanowi granica Państwa. Gmina Czeremcha administracyjnie należy do powiatu Hajnówka. W 1560 roku został dokonany pomiar włóczny wsi: Dobra Woda - 60 włók, Trubianka - 25, Nurzec - Czeremcha - 59, Kośna - 42.(1 włóka - 16,7 ha).

     

 

Atuty gminy

 • czyste środowisko naturalne
 • funkcjonowanie przejścia granicznego - PKP - osobowe i towarowe oraz drogowe osobowe przejście graniczne Połowce
 • funkcjonowanie przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum
 • zwodociągowanie gminy w 86% oraz skanalizowanie Czeremchy w 80%
 • wieże telefonii komórkowej
 • automatyczna centrala telefoniczna, szerokopasmowy dostęp do internetu

 

Specjalności gminy

 • Nasycalnia Podkładów SP z o.o. - oferuje: wykonawstwo i impregnacja podkładów kolejowych, słupów teletechnicznych, chmielowych i tarcicy; impregnację drewna metodą ciśnieniowo-próżniową przy pomocy soli lub oleju kreozotowego; obróbkę drewna trakiem; sprzedaż węgla
 • usługi: obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej, inst. c.o., magiel, usługi stolarskie, produkcja mebli kuchennych i pokojowych, usługi fryzjerskie i handel oraz usługi budowlane

 

Planowanie inwestycje gminy

 • kontynuowanie budowy kanalizacji sanitarnej
 • modernizacja i budowa dróg i ulic
 • modernizacja oświetlenia ulicznego (wykonana w roku 2007 w 100%)
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków BOS 100 ul. Fabryczna (wykonano w 2006 r.)
 • budowa składowiska odpadów w związku gmin
 • modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (wykonano w 2008 r.)
 • rekultywacja wysypiska śmieci na terenie gminy
 • modernizacja Świetlic wiejskich we wsiach Kuzawa, Czeremcha-Wieś i Stawiszcze, 2009-2012  (wykonano w 2012 r.)
 • rozbudowa terenów wokół drogowego, międzypaństwowego przejścia granicznego w Połowcach z dopuszczeniem do przekraczania pojazdów o masie do 7,5 tony
 • rozwój lokalnej infrastruktury transportowej poprzez przebudowę drogi Kuzawa - Repczyce, Stawiszcze - Połowce, 2010-2011
 • Zagospodarowanie terenu wraz budową amfiteatru oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze.
 • budowa Przedszkola w Czeremsze (wykonano w 2012 r.)

 

Informacje dla inwestorów

 • rolne tereny pod realizację budownictwa jednorodzinnego oraz usługowego i przemysłowego
 • wolne budynki i obiekty do wykorzystania po dokonaniu remontu
 • funkcjonowanie przejść granicznych, a w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego zarezerwowano tereny pod obszar wolnocłowy

 

Stowarzyszenia i związki członkowskie do których należy Gmina Czeremcha

 • Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
 • Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"
 • Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze
 • Euroregion Puszcza Białowieska
 • Związek Komunalny Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport
 • Stowarzyszenie środowiskowy Klub Sportowy " Kolejarz" z siedzibą w Czeremsze