Głównej zawartości

Komunikat alertu

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że osoby fizyczne mają możliwość publikacji informacji o posiadanych terenach inwestycyjnych w bazie ofert prowadzonych na stronie Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestora http://www.coi.wrotapodlasia.pl/. W tym celu należy wypełnić załączone formularze: listę danych dotyczących terenów inwestycyjnych (greenfield) oraz budynków przeznaczonych pod inwestycję (brownfield) i przesłać na adres coi@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 10 marca 2017r.