Głównej zawartości

Komunikat alertu

 

BEREZYSZCZE Sołtys- Rusin Świetłana, tel. 85 6850068
BOBRÓWKA  
CZEREMCHA Sołtys - Wasiluk Grzegorz, tel. 85 6850130
CZEREMCHA-WIEŚ Sołtys - Kerdelewicz Eugenia,
JANCEWICZE Sołtys - Kaczmarzyk Marian,
KUZAWA Sołtys - Panasiuk Bazyli
OPAKA DUŻA Sołtys - Puszkarewicz Jan
POHULANKA Sołtys - Chromińska Olesia, tel. 85 6851156
POŁOWCE Sołtys - Stepaniuk Piotr
STAWISZCZE Sołtys- Smyk Eugeniusz, tel. 85 6850298
WÓLKA TERECHOWSKA Sołtys - Nazaruk Grażyna
ZUBACZE Sołtys - Osiepski Dymitr, tel. 85 6850054