Głównej zawartości

Komunikat alertu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pt. ,,Rozbudowa i przebudowa istniejącej części budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w Czeremsze, Gmina Czeremcha”, Numer ogłoszenia: 132310 - 2012, Znak: GGiOŚ.271.3.2012.IL

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

- Załączniki SIWZ

2. Załączniki (budowlane + wyposażenie)

3. Załączniki (elektr., SSP, LAN)

4. Załączniki (sanitarne)