Głównej zawartości

Komunikat alertu

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" realizuje zadanie "Prezentacja dobrych praktyk - systemu kategoryzacji agrokwater - wyjazd studyjny po obszarze LGD PB". Celem zadania jest inicjowanie rozwoju zróżnicowanych form aktywizacji gospodarczej mieszkańców i podniesienie standardu świadczonych usług agroturystycznych. W trakcie realizacji zadania doświadczeni kwaterodawcy świadczący usługi agroturystyczne w kategoryzowanych obiektach przekażą swoje doświadczenia kwaterodawcom świadczącym usługi na niższym poziomie i nowo powstającym podmiotom turystycznym.

W związku z powyższym LGD "Puszcza Białowieska" przyjmuje zgłoszenia kwaterodawców zamieszkałych na obszarze LGD, którzy chcą wziąć udział w wyjeździe studyjnym.

Ilość uczestników - 15 osób.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD - kwaterodawcy (nieskateryzowani) i osoby zamierzające uruchomić agrokwatery.

Czas realizacji zadania: 2 dni x 10 godz.

Przewidywany termin realizacji - listopad 2013 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 31 października 2013 r.

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"

ul. Parkowa3, 17-200 Hajnówka

tel. 85 682 50 26