Głównej zawartości

Komunikat alertu

pi gpi

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Pożyczki i poręczenia szansą na rozwój – dostępne formy wsparcia przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich”, dotyczące możliwości pozyskania pozadotacyjnego wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich przez przedsiębiorstwa.

Spotkanie odbędzie w 7 maja 2014 r. w godz. 10.00-13.00, w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
przy ul. Poleskiej 89, sala 318 b, I piętro.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane aktualne możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na rozwój działalności gospodarczej, zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowanych z Funduszy Europejskich, dostępnych dla przedsiębiorstw z sektora MSP.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedsiębiorców z województwa podlaskiego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego do 30 kwietnia 2014 r.
na adres e-mail:
gpi@wrotapodlasia.pl lub na nr faksu 85 66 54 474.

Dodatkowych informacji udzielają:

Magdalena Sienkiewicz, tel. 85 66 54 599, magdalena.sienkiewicz@wrotapodlasia.pl

Anna Saczko, tel. 85 66 54 516, anna.saczko@wrotapodlasia.pl

                                                           

ZAPRASZAMY!

 

Program spotkania

Formularz zgloszeniowy