Głównej zawartości

Komunikat alertu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

            Jesteśmy zdania, iż aktywne uczestnictwo mieszkańców Powiatu Hajnowskiego w tworzeniu nowej strategii, pozwoli wspólnie decydować o kierunku jego rozwoju oraz przyczyni się do efektywnej realizacji wypracowanych w tym procesie perspektyw rozwojowych regionu Puszczy Białowieskiej.

            Pragniemy, aby w przedsięwzięciu tym wzięli udział reprezentanci wszystkich aktywnych na terenie powiatu środowisk: mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Tylko metodą partnerską uda się nam uzyskać spójny dokument, służący całej społeczności.

           Państwa aktywność i zaangażowanie okaże się nieocenionym wkładem w „Strategię zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”.

 

I otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 13.05.2014r. o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul.11 listopada 24.

 

W jego trakcie przedstawione zostaną:

-        istota planowania strategicznego oraz metodologia pracy,

-        ewaluacja dotychczas obowiązującego dokumentu „Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 2015 roku”,

-        metodą dyskusyjno-warsztatową zostanie opracowana wspólnie z Państwem analiza SWOT (słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju Powiatu Hajnowskiego).

„Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020” opracowywana jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

qqqq