Głównej zawartości

Komunikat alertu

W dniu 1.12.2014 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze odbyła się I Sesja Rady Gminy Czeremcha kadencji 2014-2018. W trakcie obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Walentyna Wieremczuk wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenie o wyborze. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie. Tę część obrad poprowadził najstarszy wiekiem radny Aleksander Tyczyno.

W dalszej części obrad Radni wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Czeremcha którym został Sergiusz Smyk, który poprowadził dalszą część obrad. W kolejnej części odbyła się procedura wyboru wiceprzewodniczącego. Decyzją Radnych Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Czeremcha została Walentyna Kerdelewicz.

Na koniec Sesji Rady Gminy Czerecha Skarbnik Gminy Mirosława Kondracka-Najbuk wręczyła kwiaty dla Pana Wójta Jerzego Szykuła a Sekretarz Gminy Maria Iwaniuk podziękowała w imieniu własnym, pracowników Urzędu Gminy, radnych poprzedniej i nowej kadencji oraz mieszkańców gminy Czeremcha za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju Gminy Czeremcha. Zapraszamy do galerii.

 

 

 Wykaz Radnych Rady Gminy Czeremcha lata 2014-2018:

 1. SMYK Sergiusz - Przewodniczący Rady
 2. KERDELEWICZ Walentyna - Wiceprzewodniczący Rady
 3. ALEKSIEJUK Zina
 4. CHROMIŃSKA Olesia
 5. DOCNIK Eugeniusz
 6. DUBIAGA Maria
 7. DUDAR Nadzieja
 8. KALINOWSKA Elżbieta
 9. KIERDELEWICZ Piotr
 10. KUPRYCIUK Jan
 11. KUPRYCIUK Leon
 12. KURYŁO Michał
 13. SAWCZUK Alina
 14. TYCZYNO Aleksander
 15. WŁASIUKIEWICZ Piotr