Głównej zawartości

Komunikat alertu

Parafia Rzymskokatolicka w Czeremsze została erygowana dnia 23.09.1957 roku przez Administratora Apostolskiego w Drohiczynie n/B Księdza Michała Krzywickiego. Została ona wydzielona z rozległej terytorialnie sąsiedniej Parafii Kleszczele. Organizatorem tej najmłodszej w naszej Diecezji placówki duszpasterskiej jest Ksiądz Władysław Siekierko.

W 1933 roku za śp. Księdza Proboszcza Aleksandra Swerpla mieszkańcy Czeremchy zbudowali drewnianą kaplicę przy obecnym Domu Celnym. Odprawiały się w niej regularne nabożeństwa. Kaplica ta spłonęła z bliżej nie znanych przyczyn 31.12.1942 roku.

Od roku 1948 za Księdza Proboszcza Stanisława Łukaszewicza odprawiano Msze święte w zburzonej przez działania wojenne murowanej kamienicy Natalii Gaworowskiej. Ona to przez swoich spadkobierców w 1957 roku oddała zburzony dom z placem na dobro kościoła.

 

Staraniem Księdza Władysława Siekierki i ofiarnej pomocy parafii w roku 1957 przebudowano zrujnowany dom na obecny Kościół i plebanię. Dnia 21.09.1958 roku uroczyście poświęcono Kościół nadając imię N.M.P. Królowej Polski.

Parafia Rzymskokatolicka w Czeremsze ma niewielkie terytorium(97 km² powierzchni), zamieszkane głównie przez ludność prawosławną i katolicką. Parafia liczy 863 dusze.

Księża Proboszczowie pracujący w Parafii Czeremcha:

 1. Ks. Władysław Siekierko 1957 - 1962
 2. Ks. Józef Gałda 1962 - 1965
 3. Ks. Alfons Trochimiak 1965 - 1969
 4. Ks. Leon Giryn 1969 - 1979
 5. Ks. Ryszard Korzeniewski 1979 - 1986
 6. Ks. Marian Wyszkowski 1986 - 1989
 7. Ks. Andrzej Kiersnowski 1989 - 1994
 8. Ks. Jan Henryk Bałdyga 1994 - 2005
 9. Ks. Marek Dąbrowski 2005 - 2011
 10. Ks. Henryk Kalinowski 2011- 2016
 11. Ks. Krzysztof Domaraczeńko - 2016 - do chwili obecnej

Kontakt do Parafii Rzymskokatolickiej:

Ks. Proboszcz Krzysztof Domaraczeńko
ul. 1-go Maja 76, 17-240 Czeremcha
tel. (85) 685 00 13