Głównej zawartości

Komunikat alertu

W związku z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" na lata 2015 - 2020 w ramach RLKS serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się

22 lipca 2015 roku o godzinie 9:00

w sali konferencyjnej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce przy ul. 11 listopada 24

            Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele: organizacji pozarządowych, samorządów gmin i ich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcy, grupy nieformalne oraz mieszkańcy z obszaru działalności LGD.

            Spotkanie ma charakter informacyjno-diagnostyczny.

cafe

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z możliwoś›ci otrzymania bezpłatnego podręcznika do nauki języka angielskiego.

Akcja trwa do 10 lipca 2015 r.

Aby otrzymać‡ darmowy podrę™cznik wystarczy wejść na stronę www.wkdk.pl/podrecznik i wpisać poniższy kod podczas rejestracji.

 

Kod upoważniający do odebrania darmowego podręcznika:

PU1530

 

Dodatkowe informacje na temat akcji dostę™pne są pod nr telefonu: 22 24 78 063


Organizatorzy akcji:

logo petrus logo wkdk

DSCF3643 DSC 0706Z końcem czerwca Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki”, trwającego od lipca 2014r. Przedsięwzięcie to było jednym z 8 mikroprojektów realizowanych w ramach projektu parasolowego „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”, którego liderem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Projekt, realizowany przy współpracy z  Rejonowym Centrum Turystyki i Krajoznawstwa w Kamieniukach, przewidywał zacieśnienie kontaktów z rejonem Kamienieckim oraz obejmował:

- utworzenie Polsko-Białoruskiego Punktu Informacji Turystycznej w Hajnówce (ul. 3 Maja 45) i w Kamieńcu, w którym turysta otrzyma pełną informację o walorach Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy,

- opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych – mapy powiatu hajnowskiego, folderu „Szlaki rowerowe w regionie Puszczy Białowieskiej” w trzech wersjach językowych oraz ulotek o przygranicznych atrakcjach turystycznych w Polsce i na Białorusi w polskiej i rosyjskiej wersji językowej,

- odnowienie szlaku czerwonego w powiecie hajnowskim, w tym uzupełnienie trasy o drogowskazy  oraz tablice. Czerwony szlak rowerowy Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski liczący 85 km to najdłuższa ścieżka rowerowa w powiecie – trasa wiedzie przez pięć gmin ukazujących kulturowe i przyrodnicze piękno Krainy Żubra. W tym sezonie wakacyjnym na turystów odwiedzających region czeka więc wiele niespodzianek.

Przygraniczne położenie regionu Puszczy Białowieskiej to atut, którego potencjał Starostwo Powiatowe w Hajnówce stara się wykorzystać. Od 2008 r. funkcjonuje Białowieski Szlak Transgraniczny spinający walory kulturowe, przyrodnicze i historyczne obu przygranicznych regionów. Starostwo pozostaje również w trakcie realizacji projektu „Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym”. Budowa kolejnego etapu współpracy, jakim jest projekt „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki” przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu, wsparcia promocji turystyki transgranicznej oraz zacieśnienia współpracy partnerskiej.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

www.powiat.hajnowka.pl

Program festiwalu

XXfestiwal