Głównej zawartości

Komunikat alertu

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że:

  1. Afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi, Ukrainie Litwie, Łotwie, Estonii i Polsce;
  2. Choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń i dzików oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne;
  3. Afrykański pomór świń, który nie jest groźny dla ludzi, może być przenoszony przez żywność.

Prosimy wrzucać resztki jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.

 

 

 

Uprzejmie informuję, że od 8 do 12 września 2017 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy mogą składać wnioski o pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży trzody chlewnej z terenów objętych ASF. Producenci trzody chlewnej mogą ubiegać się o ww. wsparcie z obszaru stref objętych restrykcjami ASF, których sprzedaż nastąpiła w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Mapa określająca aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami z tytułu ASF jest dostępna na stronie Głównej Inspektoratu Weterynarii, w zakładce ASF http://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce .
Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OR ARiMR.
Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku znajdują się na stronie głównej ARiMR.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Stefan Sołomianko
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska

Broszura informacyjna ASF