Głównej zawartości

Komunikat alertu

20lat hiloczka

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniu 27.10.2016 odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotowe szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy wykonują działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności w zakresie kodów PKD 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy (do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności), oraz nie uzyskali pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Miejsce szkolenia:

Urząd Gminy w Bielsku Podlaskim

ul. Adama Mickiewicza 46

SALA SZKOLEŃ

godz. 10.00

agropartner29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października 2016 r.

Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Aby otrzymać pomoc finansową konieczne jest założenie działalności gospodarczej przetwarzającej produkty rolne. Warunkiem przystąpienia do programu będzie zarejestrowanie działalności przetwórczej, ale dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, czyli po upewnieniu, że planowana inwestycja zostanie zrealizowana. Sektory przetwórstwa objęte programem to mleko, mięso, owoce, warzywa, zboża, ziemniaki, jaja, miód, len, konopie, rośliny oleiste i wysokobiałkowe.

Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta, a jej maksymalna wysokość wynosi 50%. Wysokość limitu w okresie realizacji PROW 2014-2020 może wynieść nawet 300 tys. złotych, natomiast wielkość pomocy przyznana na jedną operację nie może być niższa niż 10 tys. złotych.

     Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim informuje, że w dniu 21.10.2016r. na polecenie Ministra Środowiska w Nadleśnictwie Bielsk odbędzie się liczenie dzików metodą pędzeń próbnych na powierzchniach zgodnie z załączoną mapką. W liczeniu zwierzyny będą brali udział pracownicy Nadleśnictwa Bielsk oraz przedstawiciele Kół Łowieckich.

     W związku z powyższym Nadleśnictwo zaprasza przedstawicieli i pracowników   niżej wymienionych jednostek oraz inne chętne osoby do wzięcia udziału w w/w akcji, ponieważ większa liczba osób pozwoli na dokładniejsze policzenie zwierzyny. Zbiórka uczestników do przeprowadzenia pędzeń w Obrębie Bielsk o godz. 7.oo przy zajeździe Zagłoba w leśnictwie Ploski, a uczestników do przeprowadzenia pędzeń w Obrębie Kleszczele w tym samym czasie zbiórka     przy leśniczówce Jelonka w Suchowolcach. Wszelkich informacji dotyczących powyższego udziela biuro Nadleśnictwa tel. 85 7312862.

 

ulotka spzozProgramy profilaktyczne realizowane w hajnowskim szpitalu

Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz, stracisz życie – pisał w słynnej komedii „Dożywocie” Aleksander Fredro. Aforyzm ten – choć wyrwany z żartobliwego kontekstu – niesie „na serio” ważne przesłanie. Bo zdrowie jest wartością najcenniejszą, umożliwiającą człowiekowi rozwój i godne życie. I co najważniejsze – utrzymanie dobrej kondycji organizmu nie wymaga dużych nakładów finansowych. Wręcz przeciwnie - nie trzeba łykać kilkunastu suplementów dziennie oraz katować mięsnie na siłowni raz w tygodniu aby cieszyć się nienagannym zdrowiem. Często wystarczy zmiana stylu życia - modyfikacja codziennego menu, regularny ruch i rezygnacja z używek. Ale przede wszystkim – profilaktyka. Regularne badanie się pozwala wykryć choroby we wczesnym stadium, kiedy zmiany chorobowe są niewielkie i całkowicie uleczalne.  Tym bardziej warto zapoznać się z ofertą programów profilaktycznych realizowanych przez hajnowski SP ZOZ. Placówka realizuje zarówno programy finansowane przez NFZ, ale także własne. „Dbam o zdrowie” – to program obejmujący szereg bezpłatnych badań,  skierowany do osób w wieku 55-60 lat objętych Podstawową Opieką Zdrowotną przy SP ZOZ w Hajnówce – aby mieć możliwość udziału w programie, wystarczy – obok wieku – być pacjentem Przychodni Rejonowych Nr 1 lub Nr 2, funkcjonujących przy SP ZOZ.

Badania zaproponowane przez hajnowski SP ZOZ ukierunkowane są na wykrywanie chorób w zakresie: tarczycy, schorzeń nowotworowych w obrębie jamy brzusznej, gruczołu krokowego oraz narządów rodnych – czyli chorób, na które szczególnie narażona jest grupa wiekowa objęta programem. SP ZOZ zaprasza swoich pacjentów imiennie, badania wykonywane są Pracowni USG, a także Medycznym Laboratorium Diagnostycznym przy placówce. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, dostępnego na miejscu, bez konieczności transportowania próbek, pacjenci otrzymają wiarygodny wynik badania w bardzo szybkim czasie. Pakiet badań profilaktycznych dostępny w ramach programu realizowany jest ze środków SP ZOZ. 

Obecnie programem objęci są pacjenci POZ z Hajnówki, jego realizacja potrwa do końca listopada. W kolejnych miesiącach imienne zaproszenie w skrzynce na listy będą mogli znaleźć pacjenci z terenu powiatu hajnowskiego. Program „Dbam o zdrowie” cieszy się na tyle dużą popularnością, iż Dyrektor szpitala Grzegorz Tomaszuk planuje jego kontynuację w kolejnym roku.

Program „Dbam o zdrowie” to cenna inicjatywa, która za sprawą bezpośredniego kontaktu z pacjentem skutecznie wspiera osoby starsze. Ale to nie jedyna działania SP ZOZ w zakresie realizacji programów profilaktycznych – placówka uczestniczy także w inicjatywach finansowanych przez NFZ. Jednym z nich jest  „Program profilaktyki chorób układu krążenia”. Jest on skierowany do osób w wieku 35, 40, 45, 50, 55. Co pięć lat bezpłatnie, bez skierowania można wykonać pakiet badań w kierunku chorób układu krążenia. Przykładowo 26 października br. w ramach „Programu profilaktyki chorób układu krążenia” SP ZOZ zaprasza osoby w wieku 45 lat na bezpłatne badania. W ramach programu, refundowanego przez NFZ, będą wykonane badania pod kątem poziomu cholesterolu i cukru we krwi, pomiar ciśnienia krwi i określenie BMI. Pakiet oferowanych badań SP ZOZ  w Hajnówce uzupełnił dodatkowo o EKG. Badania w ramach programu  wykonywane są w Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul. Piłsudskiego 10 oraz Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Dowgirda 9. Na badania może zgłosić się każda osoba, która ukończyła 35, 40, 45, 50, 55 lat, u której nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i która w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystała ze świadczeń udzielanych w ramach bezpłatnych badań profilaktycznych.