Głównej zawartości

Komunikat alertu

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,

NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w akcji jesiennej 2016 roku

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących - metodą zrzutów z samolotów,

-w planowanym terminie: od 17 do 21 września 2016 r.

 • zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
 • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp, z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
 • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
 • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
 • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka - należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
 • po wyłożeniu przynęt, przez okres około 3 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych - trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

Podlaski

Wojewódzki Lekarz Weterynarii

szcz lis

syrenaa17.09.2016r. (sobota) godz. 9:00 na 1 minutę będzie włączona syrena alarmowa.

 

logo psnzhHajnowski Dom Kultury zaprasza twórców amatorów, sympatyków sztuki wyrażanej za pośrednictwem różnych form plastycznych, do zgłoszenia swoich prac do XXIII Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej.

Warunki uczestnictwa określone są w Regulaminie.

Prace oprawione i przygotowane do ekspozycji należy składać do

4 listopada 2016r. pod adresem:

Hajnowski Dom Kultury

ul. T. Sołoniewicz 4

17-200 Hajnówka,

wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszeniową.

Uroczyste otwarcie i wręczenie nagród odbędzie się dn. 9 grudnia 2016 r. ( piątek) o godz. 17.00 w Hajnowskim Domu Kultury.

Wystawę będzie można oglądać w terminie 9 XII 2016r. – 20 I 2017r. w Galerii HDK.

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

banery 75plus 01

Od 1 września obowiązuje lista bezpłatnych leków dla seniorów.

Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+:

 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
 2. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;
 3. Lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.

Informacja od lekarza specjalisty:

 1. Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane pacjentowi bezpłatnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej to przekazuje lekarzowi poz pisemną informację na temat zalecanego leczenia. Lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.

Komu przysługują bezpłatne leki 75+:

 1. Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom w wieku 75+ uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych;
 2. Jedynym kryterium jest wiek weryfikowany na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL);
 3. Bezpłatne leki przysługują od dnia 75. urodzin pacjenta.

Jakie leki przysługują bezpłatnie pacjentom 75+:

 1. Lista bezpłatnych leków stanowi część d obwieszczenia refundacyjnego. Zawiera 1129 pozycji (1129 preparatów) obejmujących 68 substancji czynnych;
 2. Objęte bezpłatnym dostępem są całe grupy limitowe leków;
 3. Objęte bezpłatnym dostępem są leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego (głównie choroby przewlekłe takie jak np. choroby serca i układu krążenia, choroba Parkinsona, osteoporoza);
 4. Lista bezpłatnych leków będzie zmieniana co dwa miesiące wraz z obwieszczeniem refundacyjnym.