Głównej zawartości

Komunikat alertu

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha z dnia 01.09.2016r. podaje do publicznej wiadomości informację o:
- opracowaniu projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska Gminy Czeremcha na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku",
- opracowaniu projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko Program Ochrony Środowiska Gminy Czeremcha na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku".

Załączniki:

szczegóły: http://www.musiccompany.pl/beata-i-bajm-bingo-tour-18

bajm

23 26.08.16