Głównej zawartości

Komunikat alertu

Informacja Pełnomocnika KOWR

Ulotka KOWR

 

 

W związku z tworzeniem od dnia 01 września 2017r Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) informujemy, że w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku przy ul. Kombatantów 4 uruchomione zostaje już od dnia 31 lipca 2017 r. dodatkowe biuro Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Olsztynie Filii w Suwałkach.

Biuro przyjmuje interesantów w sprawach z terenu działania Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Michałowie. Jednocześnie ulega likwidacji Biuro w Sokółce.

W związku z tym korespondencję do Agencji Nieruchomości Rolnych można kierować na adresy:

- ul. Sportowa 22, 16 – 400  Suwałki, 87 566-35-91

- ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok, 85 664-31-50

-  ul. Projektowana 34 , 16 – 050 Michałowo, 85 717-90-00

                                                                  Pełnomocnik ds. utworzenia

Oddziału Terenowego Krajowego

 Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

w Białymstoku

                                                                  Dr inż. Jadwiga Barbara Zabielska 

 

 

W dniu 28.07.2017 w Urzędzie Gminy w Czeremsze o godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla hodowców trzody chlewnej oraz wszystkich zainteresowanych rolników na temat „Bioasekuracja w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności”.

W szkoleniu będzie brał udział pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Hajnówce i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce.

 

Ryszard Woś

p.o. Kierownika PZDR Hajnówka,

tel/fax 85 682 20 10,

kom. 502 477 933

 

wernisaz 070717