Głównej zawartości

Komunikat alertu

„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła" w Czeremsze, Gmina Czeremcha", całkowita wartość projektu 211 560,00 zł w tym pozyskana kwota dofinansowania 105 780,00 zł .

DSCF5911  DSCF5912  DSCF5913

DSCF5914  DSCF5915

,,Remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Czeremsze-Wsi, Gmina Czeremcha”.  Całkowita wartość projektu 66263,85 zł , w tym pozyskana kwota dofinansowania 25000,00 zł

Zadanie otrzymało wsparcie w ramach wniosku złożonego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.

  DSCF6355  DSCF6361  DSCF6352

 DSCF6333  DSCF6341 DSCF6332

,,Remont Gminnej świetlicy wiejskiej w Czeremsze, Gmina Czeremcha” zadanie dofinansowane w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, tytuł operacji; Całkowita wartość projektu 64 596,75 zł , w tym pozyskana kwota dofinansowania 42014,00 zł

DSCF6391  DSCF6388  DSCF6390  DSCF6398  DSCF6400

DSCF6404  DSCF6405  DSCF6406  DSCF6407  DSCF6412

DSCF6413

W związku z udzieleniem wsparcia finansowego i materialnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsk oraz Nasycalnię Podkładów w Czeremsze informujemy, że pozyskano następujący sprzęt: piła spalinowa do drewna STIHL 251M oraz drabina aluminiowa 3 przęsłowa. W imieniu Zarządu Gminnego OSP Czeremcha oraz Urzędu Gminy Czeremcha, serdecznie dziękujemy za wsparcie inicjatyw podejmowanych przez tut. Ochotniczą Straż Pożarną.

                            DSCF5904   DSCF5907

„Remont i wyposażenie Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Kuzawie, Gmina Czeremcha”. Całkowita wartość Projektu – 247. 821,39 zł; w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 313, 322, 323 „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” pozyskano 140. 808,00zł.

 

PRZED

DSC_9566 DSC_9571  DSC_9577  DSC_9575
DSC_9579  DSC_9585  DSC_9580     DSC_9591

   

PO

DSCF5876 DSCF5877  DSCF5879  DSCF5881

DSCF5882

DSCF5883 DSCF5884