Głównej zawartości

Komunikat alertu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - "UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY CZEREMCHA";Numer ogłoszenia: 141291 - 2009; data zamieszczenia: 27.08.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - "Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze" Numer ogłoszenia: 289198 - 2009; data zamieszczenia: 21.08.2009