Głównej zawartości

Komunikat alertu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Przebudowa drogi gminnej Nr 109230B – ulica Boczna w Czeremsze, Gmina Czeremcha”; Numer ogłoszenia: 20107 - 2010;

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy pn. ,,Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Czeremcha”; Numer ogłoszenia: 18256 - 2010; Znak : GGiOŚŒ.IL.341-4/10;