Głównej zawartości

Komunikat alertu

kplw

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce w miesiącu styczniu 2019 r. przeprowadza bezpłatne szkolenie osób przeprowadzających ubój zwierząt na użytek własny (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność i pod nadzorem właściciela) lub w celu bezpośredniej dostawy przez producenta małych ilości drobiu, królików i zajęcy konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym.

Osoba dokonująca uboju powinna posiadać zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju, dotyczące tych gatunków których ubój na użytek własny jest dopuszczony.

Osoba przeszkolona otrzyma zaświadczenia o odbytym szkoleniu wystawionym przez Powiatowego Lekarz Weterynarii Osoby zainteresowane w/w szkoleniem, winny zgłosić się osobiście lub telefonicznie do :

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
ul. 11 Listopada 22; tel. 85 682 25 96

do dnia 15 stycznia 2019 r.

Zgłoszone osoby zostaną poinformowane osobiście o terminie i miejscu szkolenia.

W związku z zakończeniem  prowadzenia  działalności  gospodarczej  Gabinetu Lekarskiego  „Twój Lekarz” Walentyna Bierezowicz informuje się  pacjentów w/w  gabinetu , że jest możliwość  przepisania się  do  Lekarza Rodzinnego  w Gminnym Ośrodku  Zdrowia w Czeremsze  w celu objęcia opieką lekarską .

 Z uwagi na prowadzoną działalność  jeszcze  do 31 grudnia 2018r.   Lekarza Pediatry, objęcie opieką dzieci jest możliwe od stycznia 2019 roku .

logo szkolenia

Zapraszamy do udziału w darmowych szkoleniach w ramach projektu unijnego „E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe”.

Tematy szkoleń:

Wkrótce podamy miejsce i termin szkoleń.