Głównej zawartości

Komunikat alertu

Agro Market24 gielda rolna

Pragniemy poinformować o nowoczesnym portalu Agro-Market24, który umożliwia wystawianie ogłoszeń rolniczych. Internetowa giełda rolna Agro-Maket24 łączy rolników, sadowników z odbiorcami produktów rolnych. Celem działania niniejszego portalu jest wspieranie producentów rolnych w sprzedaży swoich produktów w wyższych cenach, poprzez skrócenie łańcucha dystrybucji.

Szeroka baza odbiorców na rynku krajowym jak i zagranicznym umożliwia takie działanie. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Więcej informacji na giełda rolna Agro-Market24.  

Źródło: Fundacja Wsparcia Producentów Rolnych

pla mojawizja0

W związku z realizacją projektu MARA – Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich) z Programu Interreg Morza Bałtyckiego 2014 -2020 (Interreg Baltic Sea Region) Powiat Hajnowski w porozumieniu z Politechniką Białostocką przystępuje do realizacji badań w celu zidentyfikowania rzeczywistych potrzeb w zakresie mobilności. Zachęcamy wszystkich – mieszkańców, turystów, przedstawicieli branży turystycznej do udziału w ankiecie, przygotowanej przez PB.

Każdy, kto zdecyduje się poświęcić krotką chwilę pomoże nam w opracowaniu rozwiązań wpływających na poprawę mobilności w regionie.  Każdy głos jest dla nas ważny!!!

link do ankiety w polskiej wersji:

ankieta dla turysty https://www.webankieta.pl/ankieta/447270/mara-2019-polska-wersja-dla-turystow.html

ankieta dla mieszkańca https://www.webankieta.pl/ankieta/452142/mara-2019-polska-wersja-dla-mieszkancow.html

i do angielskiej wersji:

https://www.webankieta.pl/ankieta/452332/mara-2019-questionnaire-for-tourists.html

Ankiety można również pobrać w formie załączników i odesłać na adres: mara@powiat.hajnowka.pl:

Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla turystów

Ankieta dla turystów - wersja anglojęzyczna

KOD QR - do ankiety dla mieszkańców

KOD QR - do ankiety dla turystów

Projekt MARA – Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich) finanaowany jest z Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020. W przedsięwzięciu uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów, a liderem jest Ministerstwo Energetyki, Digitalizacji i Infrastruktury z Niemiec (Mecklenburg-Vorpommern).Tematem wiodącym projektu jest zrównoważony transport i ruch turystyczny na obszarach peryferyjnych państw basenu Morza Bałtyckiego.  Docelowo projekt ma przyczynić się do podniesienia mobilności mieszkańców i turystów w naszym regionie.

Dziękujemy za pomoc :)

Katarzyna Miszczuk

 

Informacje o projekcie MARA 

WIZUALIZACJA 3 FWZR plakat PWMPAkademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województw: Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych do mieszkańców Gminy Czeremcha.

Szczegółowa informacja w materiałach promocyjnych jak również w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha pok. nr 4, tel. 856850400, 856850394.

Osoba do kontaktu: Ireneusz Leoniuk