Głównej zawartości

Komunikat alertu

unkcjonujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Podlaskie  Centrum Produktu Lokalnego (ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok, pokój nr 27 - I piętro, tel. 85 66 54 826, kom.  691-991-756) rozpoczęło akcję identyfikacji producentów.

 Identyfikacja prowadzona jest za pośrednictwem ankiety on-line, którą producenci wypełniają samodzielnie lub przy technicznej pomocy lokalnego koordynatora, poprzez stronę internetową producenci.wrotapodlasia.pl (uwaga – nie wpisujemy „www” przed adresem). Więcej na temat ankiety  można dowiedzieć się [tu]

Starostwo Powiatowe w Hajnówce - Wydział Promocji i Rozwoju (pokój nr 4, ul. A. Zina 1, tel. 85 682 3046, 85 682 5199) zgłosiło pełnienie funkcji koordynatora lokalnego i w połowie lutego br. rozpocznie bezpośrednie działania identyfikacji producentów na terenie powiatu hajnowskiego.

A produktów lokalnych w Powiecie Hajnowskim jest wiele i te które znamy - promujemy. Na podstawie badania przeprowadzonego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Powiecie Hajnowskim funkcjonuje 36 gospodarstw z certyfikatem (opracowanie dostępne http:/bit.ly/barieryeko). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi rejestr produktów tradycyjnych (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/woj-podlaskie), gdzie możemy znaleźć m. in. twaróg hajnowski, masło z Hajnówki, marcinek hajnowski, lipiec białowieski. Informacje dotyczące rejestracji produktów tradycyjnych można znaleźć m. in na stronie http://lpt.wrotapodlasia.pl/

        Podlaskie  Centrum Produktu Lokalnego opracowało  dokument pn. "Elementarz produktu lokalnego" - przewodnik po administracyjnych, skarbowych i praktycznych aspektach produkcji żywności dla rolników i drobnych przedsiębiorców. Jest to zbiór przepisów, w którym zebrano wszystkie regulacje dotyczące zagadnień związanych z produktem lokalnym. Z dokumentem można się zapoznać [tutaj]

        Produkty lokalne są istotnym elementem danego obszaru. Mogą to być zarówno wyroby, jak i usługi, z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu. Ważne jest, by produkowane były w sposób nieprzemysłowy, nie-masowy, z surowców lokalnych lub przy użyciu lokalnych metod wytwarzania. Produkt lokalny dla mieszkańców danego regionu jest codzienny, pospolity, natomiast dla osób z zewnątrz stanowi coś wyjątkowego i specyficznego. Jednym słowem - produkt lokalny to przede wszystkim żywność, ale też ludzie, środowisko, nasza kultura i tradycja.

Wydział Promocji i Rozwoju

 Załączniki:

PORADNIK

FISZKA

ANKIETA - OPIS

20190220 Czeremcha HoTS plakat

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Czeremcha przypomina producentom rolnym o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w nieprzekraczalnym terminie  od dnia 01 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r.

Do wniosków należy dołączyć oryginały faktur potwierdzających zakup oleju napędowego (faktury za okres od 01.08.2018r. do 31.01.2019r.).

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój Nr 14, stronie internetowej Gminy Czeremcha lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czeremcha.

Informuję, że Międzynarodowe Targi Rzeszowskie ogłosiły kolejną – XXVI edycję Ogólnopolskiego Programu Promocji Polskich Produktów AGRO POLSKA, objętego honorowym patronatem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inicjatywa kierowana jest do firm sektora spożywczego, dostarczając narzędzi marketingu i reklamy na dwóch poziomach organizacyjnych: wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Organizator przekazał nam prośbę o zgłaszanie nominatów do tego konkursu, dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie propozycji firm mających swą siedzibę na terenie Państwa administrowania, które zasługują na posługiwanie się godłem promocyjnym Agro Polska. Prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z regulaminem, który znajduje się na stronie internetowej: www.agropolska.eu, nominacja na poziomie regionalnym jest nieodpłatna (producent ponosi koszty w kwocie 1 400-2 900 zł wyłącznie, jeśli zdecyduje się wziąć udział w konkursie na poziomie ogólnopolskim, a zróżnicowanie stawek wynika z wielkości zatrudnienia w firmie oraz zależy od ilości zgłaszanych produktów).

Mając na uwadze ramy czasowe określone przez organizatora, zwracam się z prośbą o wytypowanie i zgłaszenie propozycji w terminie do 28 lutego 2019 roku.

 

Kontakt: 85-66-54-826, produkty@wrotapodlasia.pl.

Dodatkowe informacje na temat przedsięwzięcia uzyskać można również w biurze organizacyjnym MTR: 17-862-61-69, biuro@agropolska.eu.

 

DYREKTOR

Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Andrzej Pleszuk