Głównej zawartości

Komunikat alertu

Z UWAGI NA OKES ZIMOWY I MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA CIĄGŁYCH OPADÓW PRZYPOMINAM WŁAŚCICIELOM I UŻYTKOWNIKOM BUDYNKÓW O KONIECZNOŚCI USUWANIA NA BIEŻĄCO ZŁOGÓW ŚNIEGU Z PŁASKICH DACHÓW ORAZ SOPLI LODOWYCH, ABY UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI  I MIENIA.

 

POWIATOWY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO

W HAJNÓWCE

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Czeremcha przypomina producentom rolnym o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w nieprzekraczalnym terminie  od dnia 01 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r.

Do wniosków należy dołączyć oryginały faktur potwierdzających zakup oleju napędowego (faktury za okres od 01.08.2018r. do 31.01.2019r.).

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój Nr 14, stronie internetowej Gminy Czeremcha lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czeremcha.

plakat 2019wk

logo szkolenia

Zapraszamy do udziału w darmowych szkoleniach w ramach projektu unijnego „E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe”.

Tematy szkoleń:

Wkrótce podamy miejsce i termin szkoleń.