Głównej zawartości

Komunikat alertu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2019 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

 

Od 1 marca 2019 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.404 zł 70 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6.322 zł 90 gr.

 

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 lutego 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2018 r. (4.863 zł 74 gr).

           

Poniżej tabela zawierająca aktualne kwoty podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat:

„Zasady przyznawania płatności obszarowych w roku 2019"

 

TERMINY SZKOLEŃ:

Miejsce szkolenia

Data szkolenia

Kleszczele (Centrum Turystyki i Kultury Hładyszka), godz. 9:00

11.03.2019

Czeremcha (Urząd Gminy), godz. 13:00

11.03.2019

Czyże (Świetlica wiejska), godz. 10:00

12.03.2019

Dubicze Cerkiewne (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji), godz. 13:00

12.03.2019

Gmina Hajnówka (Gminne Centrum Kultury w Dubinach), godz. 10:00

13.03.2019

Narewka (Gminny Ośrodek Kultury), godz. 10:00

14.03.2019

Narew (Gminna Biblioteka Publiczna), godz. 13:00

14.03.2019

 

Biuro Powiatowe ARiMR udziela również informacji telefonicznych pod nr 85 682 96 00

 

Marek Szczerba

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Hajnówce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce w związku z faktem wzrostu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce w związku z faktem wzrostu liczby przypadków odry i grypy w Polsce zachęca do zaszczepienia się przeciw tym chorobom.

Grypa czy przeziębienie? - ulotka

Odra - ulotka

Urząd Gminy Czeremcha informuje że w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Czeremsze obsada lekarska i pielęgniarska pozostaje bez zmian. Lekarz przyjmuje w tych samych godzinach jak dotychczas.