Głównej zawartości

Komunikat alertu

Mieszkańcy Czeremchy po raz 10 witali Nowy Rok na placu przed Urzędem Gminy. Zabawa była doskonała, jak widać na załączonych fotografiach. Noworoczne życzenia złożył Wójt Gminy Czeremcha Michał Wróblewski. Po północy odbył się widowiskowy pokaz sztucznych ogni. Nie zabrakło również śniegu :) . 

DSC 0001 DSC 0002 DSC 0006 DSC 0008

DSC 0054 DSC 0061 DSC 0066 DSC 0076

DSC 0078 DSC 0079 DSC 0081 DSC 0086

DSC 0089 DSC 0091 DSC 0097 DSC 0104

DSC 0106

2018

Serdecznie zapraszamy

w noc sylwestrową 31 grudnia 2017r. godz. 23:00

na „POWITANIE NOWEGO ROKU 2018”

na placu przy Urzędzie Gminy Czeremcha.

Planowane jest wystąpienie Wójta Gminy Czeremcha

oraz pokaz fajerwerków.

 

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

W dniu 13 grudnia 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowane zostało Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do konkursu zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.”

Informacja o konkursie wraz z załącznikami dostępna jest:
- na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2018/oparcie-spolecznej-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/ 

- na stronach internetowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PUW w zakładce inne ogłoszenia
http://puw.bip.gov.pl/inne-ogloszenia/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-finansowewsparcie-projektow-realizowanych-w-ramach-programu-oparcie-spoleczne-dla-osob-zzaburzeniami-psychicznymi-edycja-2018.html.

Jednocześnie informuję, że dla osób zainteresowanych w dniu 28 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 10.00 odbędzie spotkanie informacyjne w Sali Kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

ezdrowie plakat