Głównej zawartości

Komunikat alertu

W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną informujemy, że w piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych.

unkcjonujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Podlaskie  Centrum Produktu Lokalnego (ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok, pokój nr 27 - I piętro, tel. 85 66 54 826, kom.  691-991-756) rozpoczęło akcję identyfikacji producentów.

 Identyfikacja prowadzona jest za pośrednictwem ankiety on-line, którą producenci wypełniają samodzielnie lub przy technicznej pomocy lokalnego koordynatora, poprzez stronę internetową producenci.wrotapodlasia.pl (uwaga – nie wpisujemy „www” przed adresem). Więcej na temat ankiety  można dowiedzieć się [tu]

Starostwo Powiatowe w Hajnówce - Wydział Promocji i Rozwoju (pokój nr 4, ul. A. Zina 1, tel. 85 682 3046, 85 682 5199) zgłosiło pełnienie funkcji koordynatora lokalnego i w połowie lutego br. rozpocznie bezpośrednie działania identyfikacji producentów na terenie powiatu hajnowskiego.

A produktów lokalnych w Powiecie Hajnowskim jest wiele i te które znamy - promujemy. Na podstawie badania przeprowadzonego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Powiecie Hajnowskim funkcjonuje 36 gospodarstw z certyfikatem (opracowanie dostępne http:/bit.ly/barieryeko). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi rejestr produktów tradycyjnych (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/woj-podlaskie), gdzie możemy znaleźć m. in. twaróg hajnowski, masło z Hajnówki, marcinek hajnowski, lipiec białowieski. Informacje dotyczące rejestracji produktów tradycyjnych można znaleźć m. in na stronie http://lpt.wrotapodlasia.pl/

        Podlaskie  Centrum Produktu Lokalnego opracowało  dokument pn. "Elementarz produktu lokalnego" - przewodnik po administracyjnych, skarbowych i praktycznych aspektach produkcji żywności dla rolników i drobnych przedsiębiorców. Jest to zbiór przepisów, w którym zebrano wszystkie regulacje dotyczące zagadnień związanych z produktem lokalnym. Z dokumentem można się zapoznać [tutaj]

        Produkty lokalne są istotnym elementem danego obszaru. Mogą to być zarówno wyroby, jak i usługi, z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu. Ważne jest, by produkowane były w sposób nieprzemysłowy, nie-masowy, z surowców lokalnych lub przy użyciu lokalnych metod wytwarzania. Produkt lokalny dla mieszkańców danego regionu jest codzienny, pospolity, natomiast dla osób z zewnątrz stanowi coś wyjątkowego i specyficznego. Jednym słowem - produkt lokalny to przede wszystkim żywność, ale też ludzie, środowisko, nasza kultura i tradycja.

Wydział Promocji i Rozwoju

 Załączniki:

PORADNIK

FISZKA

ANKIETA - OPIS

plakata band

20190220 Czeremcha HoTS plakat

Informuję, że Międzynarodowe Targi Rzeszowskie ogłosiły kolejną – XXVI edycję Ogólnopolskiego Programu Promocji Polskich Produktów AGRO POLSKA, objętego honorowym patronatem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inicjatywa kierowana jest do firm sektora spożywczego, dostarczając narzędzi marketingu i reklamy na dwóch poziomach organizacyjnych: wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Organizator przekazał nam prośbę o zgłaszanie nominatów do tego konkursu, dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie propozycji firm mających swą siedzibę na terenie Państwa administrowania, które zasługują na posługiwanie się godłem promocyjnym Agro Polska. Prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z regulaminem, który znajduje się na stronie internetowej: www.agropolska.eu, nominacja na poziomie regionalnym jest nieodpłatna (producent ponosi koszty w kwocie 1 400-2 900 zł wyłącznie, jeśli zdecyduje się wziąć udział w konkursie na poziomie ogólnopolskim, a zróżnicowanie stawek wynika z wielkości zatrudnienia w firmie oraz zależy od ilości zgłaszanych produktów).

Mając na uwadze ramy czasowe określone przez organizatora, zwracam się z prośbą o wytypowanie i zgłaszenie propozycji w terminie do 28 lutego 2019 roku.

 

Kontakt: 85-66-54-826, produkty@wrotapodlasia.pl.

Dodatkowe informacje na temat przedsięwzięcia uzyskać można również w biurze organizacyjnym MTR: 17-862-61-69, biuro@agropolska.eu.

 

DYREKTOR

Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Andrzej Pleszuk