Głównej zawartości

Komunikat alertu

festynrodzinny 2017

Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018.

Plakat VI Dance Project Festiwal A4 S

plakat chor

 

Poczta Polska S.A. Region Sieci w Białymstoku informuje, iż z dniem 04.05.2017r. planowane jest wznowienie działalności Agencji Pocztowej Czeremcha w nowej lokalizacji, t.j. pod adresem 17-240 Czeremcha, ul. 1 Maja 86C. Jednocześnie informujemy, iż agencja pocztowa będzie czynna:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:30,
  • w soboty w godzinach od 08:00 do 11:00.
  • Placówka pocztowa pełnić będzie funkcję nadawczo - oddawczą, świadcząc m.in.   niżej wymienione usługi:
  • przyjmowanie i wydawanie przesyłek,
  • sprzedaż znaczków pocztowych, kart pocztowych, kopert,
  • przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe,
  • przyjmowanie wpłat z tytułu abonamentu RTV,
  • przyjmowanie przekazów pocztowych.