Głównej zawartości

Komunikat alertu

plakat prev  zaproszenie 500

www.500kajakow.pl

baner384 100

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polskie Radio Białystok oraz Fundacja Nasza Przyszłość przy współpracy z Regionalnymi Rozgłośniami Polskiego Radia realizuje projekt "Bogactwo rozwiązań - kapitałem firmy".

http://www.bogactworozwiazan.pl/

Celem projektu jest ogólnopolska promocja idei równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia i wskazanie wynikających z tego korzyści - zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Rezultatem kampanii ma być większa świadomości na temat prawnych uwarunkowań, które pozwalają na stosowanie rozwiązań pomagających godzić życie zawodowe i rodzinne.

Jedną z najczęściej spotykanych przeszkód w karierze zawodowej w Polsce jest wciąż macierzyństwo i konieczność opieki nad małym dzieckiem. Część pracodawców postrzega to w kategoriach dyskwalifikujących pracownika. Tymczasem istnieje wiele form zatrudnienia, które pozwalają efektywnie godzić role rodzica i pracownika. W dobie rozwiniętych technologii informacyjnych nie wszystkie stanowiska pracy wymagają obecności zatrudnionych w siedzibie firmy w sztywnie wyznaczonych godzinach.

Problemem zatem wydaje się być niewystarczająca wiedza na temat uelastycznienia działalności przedsiębiorstwa tak, aby możliwe było pogodzenie kariery zawodowej z obowiązkami rodzica.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie

http://www.bogactworozwiazan.pl/ lub na facebooku: https://www.facebook.com/bogactworozwiazan

Ogólnopolski projekt "Bogactwo rozwiązań - kapitałem firmy" realizowany jest od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

URZĄD GMINY CZEREMCHA ZAWIADAMIA O WYŁOŻENIU

UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU

OBRĘBU BOBRÓWKA, ZUBACZE, KUZAWA I STAWISZCZE

WG STANU NA DZIEŃ 20.05.2013R.

OD DNIA 09.07.2013R. NA OKRES 30 DNI DO WGLĄDU WŁAŚCICIELOM LASU.

PLAN DOSTĘPNY JEST W URZĘDZIE GMINY CZEREMCHA

POKÓJ NR 18 W DNI ROBOCZE W GODZ. 7.30 – 15.30.

2013 festiwalczeremchawww.festiwalczeremcha.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

zaprasza na seminarium informacyjne

realizowane we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego

Paszport do eksportu – Działanie 6.1 POIG

16 lipca 2013 r., godz. 10.00 - 14.00

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, Białystok

Sala 117, I piętro

  

szkol rolnik

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

zaprasza na seminarium informacyjne

realizowane we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – Działanie 8.1 POIG

9 lipca 2013 r., godz. 10.00 - 14.00

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, Białystok

Sala 117, I piętro

  

banner www

Podczas pierwszego dnia VIII Podlaskich Targów Turystycznych, 17 maja została zainaugurowana XI edycja konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”. Głównym organizatorem konkursu od 2003 roku jest Polska Organizacja Turystyczna. Od 2008 roku etap regionalny konkursu przeprowadza Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

            Konkurs, tradycyjnie ma na celu wyłonienie w danym roku najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich promocję, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.

wfosigw nfosigw

Gmina Czeremcha informuje, że realizacja zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czeremcha” jest dotowana na podstawie umowy nr 057/13/B-OZ/AZ-015/DA z dnia 03 czerwca 2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na
 
FESTYN RODZINNY z okazji DNIA DZIECKA
 
           dn. 31.05.2013      godz. 12.30
 
plener Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze
      w programie

FANTASTYCZNA KRAINA ZABAW NIEZWYKŁYCH
 

przygotowana przez  Stowarzyszenie KLANZA (Białystok)
 
wstę wolny
plakat dzerela2013Związek Ukraińców Podlasia
Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
zapraszają na
 
DŻEREŁA - UKRAIŃSKIE TRADYCJE I TRANSFORMACJE
 
dn. 01.06.2013      godz. 18.00
plener Gminnego Ośrodka Kulturyw Czeremsze
 
w programie: 
- koncery zespołów folklorystycznech i folkowych:
zespoły śpiewacze z Wólki Terechowskiej i Czeremchy Wsi, Hiłoczka (Czeremcha), Słowianoczki(Białystok), Ranok (Ranok), Rodyna(Dubiażyn), Ruczajok (Białowieża), Try palci (Orla),
Narva (Narew) , BERKUT (Olsztyn)
- wystawa i kiermasz rzemiosła z Ukrainy
 
wstęp wolny
26 kwietnia 2013 odbyła się Parada Samorządów ulicami Białegostoku z okazji 500 lecia Województwa Podlaskiego. Gminę Czeremcha reprezentowały: Zespół folklorystyczny "Hiłoczka",  formacja taneczna "Just Do It" oraz część zespołu Czeremszyna.

 CAM00028 CAM00026 

CAM00030 CAM00054

 

Szanowni Państwo!

 

            Serdecznie informujemy, że dnia 14.07.2013 r. Hajnowski Dom Kultury organizuje JARMARK ŻUBRA.

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW,

ŻE DNIA 24 MAJA 2013 roku (piątek)

URZĄD GMINY CZEREMCHA

PRACUJE DO GODZ. 14:00

 

OD GODZ. 14:00 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

 

                                                        PRZEPRASZAMY

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

zaprasza na  spektakl  teatralny

pt. "Oj, dawno, dawno... -  Białoruskie historie z Podlasia"


dn. 18 maja 2013         godz. 16.30

                                   wstęp wolnyscenariusz : Alina Wawrzeniuk
reżyseria : Alina Wawrzeniuk

W miesiącu maju 2013 roku we wszystkich sołectwach gminy Czeremcha przeprowadzone zostaną zebrania ogólnowiejskie. Harmonogram zebrań w załączeniu. Serdecznie zapraszamy....

Załącznik - harmonogram