Głównej zawartości

Komunikat alertu

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

serdecznie zaprasza na pokaz filmu

KSIĘSTWO

Dnia 23 marca 2013 (sobota) godz. 18.00

Po pokazie filmu odbędzie się spotkanie z
pisarzem, prozaikiem, autorem scenariusza do filmu
Zbigniewem Masternakiem

wstęp wolny

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

serdecznie zaprasza młodzież i dorosłych na warsztaty scenariuszowe ze

ZBIGNIEWEM MASTERNAKIEM

Pisarzem, prozaikiem, autorem scenariusza do filmu KSIĘSTWO

Dnia 23 marca 2013 (sobota) godz. 11.00


wstęp wolny

02_cyfryzacja_kolor_TV_haslo_male_biale_15procCyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, należy do jednego z najważniejszych projektów w sferze publicznej łączących zagadnienia społeczne, ekonomiczne i techniczne. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż 31 lipca 2013 r.

Wdrożenie, opartej na standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting–Terrestrial), naziemnej telewizji cyfrowej stanowić będzie zasadniczy zwrot technologiczny. W chwili obecnej coraz bardziej zauważalne stają się ograniczenia obecnie wykorzystywanych analogowych telewizyjnych systemów transmisyjnych, które w porównaniu do innych współczesnych cyfrowych systemów łączności radiowej, wykorzystują niewspółmiernie dużo zasobów częstotliwości.

Cyfrowa technika nadawania sygnału telewizyjnego umożliwi:

  • nadawanie większej liczby programów telewizyjnych,
  • poprawę jakości obrazu i dźwięku,
  • wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition Television),
  • równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych (np. w kilku językach oraz dźwięku przestrzennego).

Więcej informacji na stronie http://cyfryzacja.gov.pl

stop_gmo

czutaj dalej...

Bezpłatny projekt: "Język obcy – Twoje okno na świat”
Termin rekrutacji: 04.03.2013 – 05.04.2013 r. !!!

W ramach Projektu zrealizowany zostaną bezpłatne kursy językowe:

  • angielski (zakończony egzaminem certyfikującym TOEIC)
  • niemiecki (zakończony egzaminem certyfikującym WiDaF)
  • francuski (zakończony egzaminem certyfikującym TFI)

Jesteś osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo lub pracującą?
Jesteś pomiędzy 18. a 64. rokiem życia?
Mieszkasz na terenie województwa podlaskiego?
Chcesz podnieść swoje kwalifikacje?

Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś TAK, zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w Siedzibie Organizatora NAWIGATOR Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o., ul. Łąkowa 9 lok. 38 (piętro V), 15-017 Białystok. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów:
(85) 879-82-72
601 663 051

Więcej informacji na stronie:

http://www.nawigator-szkolenia.pl/jezyk-obcy-twoje-okno-na-swiat/

06.03.2013przerwa
8marca2013

 TWORZYMY PAKIETY TURYSTYCZNE

plakatW ramach projektu „Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno – Wschodniej Polski” zaplanowane zostały działania polegające na opracowaniu, przetestowaniu, wdrożeniu i upowszechnieniu pakietów turystycznych, a także zapewnienie do nich dostępu poprzez uruchomienie Systemu Rezerwacji Turystycznej On-line (SRTO) na stronie www.pakietyturystyczne.pl . Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby turystów przyjeżdżających na teren Polski północno-wschodniej, między innymi do Regionu Puszczy Białowieskiej. czytaj dalej...

ulotka str 1

ulotka str 2

 

W dniu 01.02.2013 odbył się Wieczór Kolęd - zapraszamy do galerii

Urząd Gminy Czeremcha informuje o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeremcha na 2013 rok.

Opinię do projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeremcha na 2013 rok można przedstawić w formie pisemnej w terminie od 8 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, pokój nr 7, w godzinach od 7.30 do 15.30.

załącznik nr 1.

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że w 2013 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski do Wójta w dwóch terminach:

od 1 lutego 2013r. do 28 lutego 2013r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2012r. do 31 stycznia 2013r.,

od 1 sierpnia 2013r. do 31 sierpnia 2013r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 lipca 2013r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

14.01.2013r. w Czeremsze odbyło się spotkanie metropolity Sawy z samorządowcami. Zapraszamy do galerii.

Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” jest realizowany od 2002 r. Na mocy uchwały, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przejęciu przedsięwzięcia, koordynowanego w latach ubiegłych przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a następnie Kuratorium Oświaty
w Białymstoku.

Przegląd jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego, ich rodziców oraz kadry pedagogicznej; ma charakter grupowy.

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przygotowanie scenariusza wybranej formy artystycznej (spektakl, przedstawienie, teatr cieni, psychodrama, pantomima, happening, musical, dialog, monolog itp.) zawierającej identyfikację zagrożeń występujących
w lokalnym środowisku oraz propozycje skutecznych form ich zapobiegania.

Regulamin oraz Karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: Wrota Podlasia w dziale Edukacja: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/Dramat+i+tragedie+pozostaw+teatrowi/

Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji: tel. (85) 66 54 536.