Głównej zawartości

Komunikat alertu

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że od dnia 15 stycznia 2013 roku na okres 30 dni zostaną wyłożone do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjne nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji na rzecz Gminy Czeremcha, oznaczonych nr geodezyjnymi: 591, o pow. 0,0222 ha i 596, o pow. 0,0192 ha, obręb Czeremcha. Dokumenty zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, pokój nr 7, w godzinach od 7.30 do 15.30, gdzie można składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia.