Głównej zawartości

Komunikat alertu

serceSerdecznie zapraszamy  na  wykład Pani dr Małgorzaty Zakrzewskiej pn. „Choroby Serca”  20 listopada 2014 r. godz. 16:00   w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze ul. 1-go Maja 77.

plakat gok

Zapraszamy mieszkańców powiatu hajnowskiego do wyrażenia swojej opinii i uwag nt. projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”. Konsultacje dokumentu trwają od 28.09.2014 roku do 24.10.2014 roku. Uwagi do projektu strategii można zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag, za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej lub osobiście.

Szczegóły na: http://puszczailudzie.pl/index.php/item/283-konsultacje-spo%C5%82eczne-projektu-%E2%80%9Estrategii-zr%C3%B3wnowa%C5%BConego-rozwoju-powiatu-hajnowskiego-na-lata-2015-2020%E2%80%9D

 

"Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa "Kolejowe Podlasie" zaprasza na Kolejowe Kawiarenki Obywatelską w Puszczy Białowieskiej pod hasłem "Porozmawiajmy o kolei", której celem będzie otwarta debata publiczna o potrzebach oraz oczekiwaniach mieszkańców i pasażerów względem kolejowego środka transportu. Wnioski z spotkań będą przedstawiane władzom województwa podlaskiego i wskażą kierunki zmian w kolejowym transporcie publicznym.

Spotkanie odbędzie się o 17:00:

·       13.10.2014 r.(poniedziałek) w Czeremsze w Gminnym Ośrodku Kultury  ul. 1-go Maja 77.

W trakcie spotkania przewidziany jest słodki poczęstunek.

Spotkania są organizowane w ramach projektu: "Podlaska Kolej na Tak - społeczna strona kolei" współfinansowanego przez program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wsparcia udzieliły również Przewozy Regionalne sp. z o.o. oraz PKP Intercity S.A.. Patronat medialny objął Kurier Kolejowy."

DSC 007925.09.2014r. 7 par z gminy Czeremcha otrzymało "złote medale" w 50 rocznicę ślubu. Był to wyraz wdzięczności za ich wytrwałość, wierność i miłość. Dodatkoto uroczystości umilił występ uczniów z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czeremsze. Zapraszamy do galerii..

platnosci bezposrednie 2014

szczepienia

ZAPROSZENIE

Starostwo Powiatowe w Hajnówce serdecznie zaprasza na

IX otwarte spotkanie Platformy Dialogu i Współpracy, które odbędzie się dnia 24.09.2014r., o godz. 18.00 w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce (ul. Piłsudskiego 3).

Tematem przewodnim spotkania będzie prezentacja efektów prac Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego z Wrocławia nad dokumentem „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”.

Zaprezentowane zostaną m.in.: podsumowanie części diagnostycznej oraz propozycje celów strategicznych, celów operacyjnych oraz planów zadaniowych Powiatu Hajnowskiego.

Państwa aktywność i zaangażowanie okaże się nieocenionym wkładem w „Strategię zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”.

KASA CHORYCH plakat

KASA CHORYCH - 40 lat w służbie bluesa

ZIEMNIACZANA NIEDZIELA

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ POTRZEBUJĄCĄ WSPARCIA W WIEKU 18 – 24 LAT
DO UDZIAŁU
w planowanym projekcie pt. „RÓWNI NA RYNKU PRACY” w ramach programu
„Gwarancje dla Młodzieży”

ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU  !

 

Na wszystkie zainteresowane osoby czekamy do dnia  03.09.2014 do godz. 15.30 w siedzibie MCK ul.  11 Listopada 24

Szczegóły...