Głównej zawartości

Komunikat alertu

dzerela plakat2014

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” serdecznie zaprasza beneficjentów na spotkania informacyjno - szkoleniowe dotyczące naboru wniosków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie ODNOWY I ROZWOJU WSI objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a także procedur związanych z naborem wniosków i ich oceną.

Ponadto podczas spotkania przeprowadzone zostaną także konsultacje założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Puszcza Białowieska" na lata 2014-2020.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców.

 

Spotkanie odbędzie się  3.09.2014 r. (godz. 9.00) – gm. Czeremcha – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Czeremsze;

Więcej informacji o szkoleniach uzyskać można w Biurze LGD "Puszcza Białowieska", które mieści się w Hajnówce przy ul. Parkowej 3 lub pod numerem telefonu (85) 682-50-26.

 

 

 

 

festyn zdrowia

W dniu 08.08.2014 r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodu  strażackiego pozyskanego w ramach projektu pn. “Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” dofinansowanego ze środków pochodzących z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha-Wieś. Zapraszamy do galerii.

 

UWAGA! RUSZYŁY ZAPISY NA ZAWODY PUCHAR POLSKI NORDIC WALKING HAJNÓWKA 2014

puchar nord


Polska Federacja Nordic Walking, Starostwo Powiatowe w Hajnówce i Nadleśnictwo Hajnówka zapraszają do udziału w Pucharze Polski Nordic Walking Hajnówka 2014, który odbędzie się 6 września 2014 r. w Hajnówce. Jest to już trzecia edycja zawodów, które wpisały się na stałe w kalendarz cyklu zawodów Pucharu Polski Nordic Walking.

 

czytaj dalej ...

 

plakat rsze narewka

III otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 21.08.2014r. o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24.

 

Tym razem spotkanie poświęcone będzie:

-        prezentacji i dyskusji nad celami strategicznymi, celami operacyjnymi oraz planami zadaniowymi proponowanymi w ramach wdrażania nowej koncepcji rozwoju Powiatu.

 

„Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020” opracowywana jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

czytaj dalej...

 

W dniu 26.07.2014r. została otwarta wyremontowana świetlica wiejska w Bobrówce. Zadanie pn. "Remont i wyposażenie Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Bobrówce, Gmina Czeremcha" współfinansowane ze środków działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Zapraszamy do galerii.

wertep banner 2014

wertep 2014

 

czer youtube

Zapraszamy do odwiedzania naszego kanału YouTube

portawy regionalne 2014

Szanowni Państwo,

W związku z pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015 - 2020, prowadzonymi przez Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego, zwracamy się z prośbą wypełnienie o dwóch sond konsultacyjnych, które mają na celu identyfikację głównych problemów z jakimi boryka się ten obszar oraz poznania Państwa poziomu zadowolenia z faktu funkcjonowania na terenie Powiatu Hajnowskiego.

Badanie jest anonimowe i posłuży do przygotowania hierarchicznego zestawienia problemów rozwoju oraz określenie sposobów przeciwdziałania ich skutkom a także do celów oceny jakości życia oraz funkcjonowania powiatu.

Z góry dziękujmy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Ankieta 1

Ankieta 2

Zaproszenie do udziału w II konsultacjach społecznych „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”

 

            W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”, Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z Dolnośląskim Centrum Rozwoju Lokalnego z Wrocławia (Wykonawcą strategii), zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością Powiatu Hajnowskiego do włączenia się w proces konsultacji społecznych. Partycypacyjne określenie priorytetowych celów, założeń strategicznych tego obszaru jest niezwykle istotne dla zachowania równowagi pomiędzy potrzebami społeczności, środowiska i gospodarki.

            Warsztaty strategiczne mają na celu wspólne decydowanie o kierunku rozwoju oraz przyczynić się do efektywnej realizacji wypracowanych w tym procesie perspektyw rozwojowych regionu Puszczy Białowieskiej.

            Pragniemy, aby w przedsięwzięciu tym wzięli udział reprezentanci wszystkich aktywnych na terenie powiatu środowisk: mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Tylko metodą partnerską uda się nam uzyskać spójny dokument, służący całej społeczności.

          

II otwarte spotkanie konsultacyjne,

które odbędzie się dnia 01.07.2014r. o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul.11 listopada 24.

czytaj dalej...

Starostwo Powiatowe w Hajnówce serdecznie zaprasza na spotkanie edukacyjne Platformy Dialogu i Współpracy dla mieszkańców gminy Czeremcha, które odbędzie się w dn. 24.06.2014r. (wtorek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze, ul. 1 Maja 77, o godzinie 17.00.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Poprzez merytoryczną otwartą dyskusję chcemy wspólnie rozstrzygać o przyszłości regionu Puszczy Białowieskiej i jego mieszkańców. Naszym celem jest budowanie dialogu i współpracy różnych środowisk w kwestii rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów cennych przyrodniczo. Spotkanie prowadzone będzie przez eksperta ds. zrównoważonego rozwoju, socjologa pana Łukasza Wołyńca oraz moderatora pana Roberta Bocha.

Na zakończenie spotkania występ Kabaretu Weźrzesz oraz poczęstunek.

 

W dniu 13.06.2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji  pt. "Przebudowa dróg gminnych: ul. Gruntowej, Polnej, Gołębiej, Krótkiej, Podleśnej, odcinka ul. Sportowej i Sosnowej w Czeremsze, Gmina Czeremcha". Zapraszamy do galerii