Głównej zawartości

Komunikat alertu

Spędź swój wolny czas w Gminnym Ośrodku Kultury, biorąc udział w projekcie

KULTURALNA SPORTOWA CZEREMCHA ODJAZDOWA

Zapraszamy na

WARSZTATY RĘKODZIELNICZE ,PLASTYCZNE

WARSZTATY JOGI,WYCIECZKI ETNOGRAFICZNE,OGNISKA,

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Zajęcia te odbędą się dzięki Programowi Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanemu przez

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Euroregionu Puszcza Białowieska

NIE SIEDŹ W DOMU, BĄDŹ AKTYWNY !!!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE tel.85 685 00 84 i na FB/GOK-Czeremcha

plakat LUDZI-kuzawa kopia

 

DSC 0148W dniu 5 czerwca w Hajnówce odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia oraz awanse zawodowe. Najważniejszym punktem uroczystości było przekazanie dla czterech OSP w tym dla Ochotniczej Straż Pożarnej Czeremcha-Wieś nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Samochód został zakupiony dzięki projektowi pt. „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” PL-BY-UA 2007-2013.

Zapraszamy do galerii…

 

 

W dniach 27-28 maja 2014 r. przedstawiciele Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej wzięli udział w międzynarodowej konferencji podsumowującej transgraniczny projekt polsko-białoruski pt. „Podróż do etnobajki”.

Konferencja odbyła się w Grodnie, w siedzibie Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały, koordynatora projektu zrealizowanego wraz z Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną, pełniącą funkcję Biura Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej w Suwałkach.

W konferencji udział wzięli rektor oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu im. J. Kupały, a także przedstawiciele Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Białoruś-Ukraina, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Miasta Suwałki, Powiatu Augustów, uczelni: AWF w Warszawie, WSWFiT w Białymstoku i innych instytucji.

Transgraniczny projekt „Podróż do etnobajki” zaowocował powstaniem transgranicznego szlaku turystycznego. Po stronie białoruskiej szlak „Ścieżkami Biełuna” prowadzi przez obiekty eksponujące zasoby etnokulturowe Grodzieńszczyzny, po stronie polskiej zaś na Suwalszczyźnie powstała sieć siedmiu Wiosek Bajek – centrów rodzinnej aktywności turystycznej. W ramach konferencji podsumowującej projekt odwiedzono miejsca na Grodzieńszczyźnie, które otrzymały wsparcie w ramach projektu.

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej poprzez swoich przedstawicieli zaznaczył swą obecność na międzynarodowej konferencji. Materiały promocyjne Klastra w języku polskim, rosyjskim i angielskim rozdano uczestnikom wydarzenia.

1 2 3

4 5

plakat2b4a

 

WÓJT
GMINY  CZEREMCHA

ma zaszczyt zaprosić

na

Uroczyste otwarcie dróg gminnych sfinansowany z projektu
pt. "Przebudowa dróg gminnych: ul. Gruntowej, Polnej, Gołębiej, Krótkiej, Podleśnej, odcinka ul. Sportowej i Sosnowej w Czeremsze, Gmina Czeremcha",
która odbędzie się 13.06.2014r.o godzinie 14:00
na skrzyżowaniu ulic Gruntowej i Polnej.

mapka dojazd


Nazwa projektu:
 "Przebudowa dróg gminnych: ul. Gruntowej, Polnej, Gołębiej, Krótkiej, Podleśnej,
odcinka ul. Sportowej i Sosnowej w Czeremsze, Gmina Czeremcha".

Beneficjent:  Gmina Czeremcha
Całkowity koszt:  3185473,90 zł
Kwota dofinansowania:  1586820,44 zł

Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

 

 

W dniu 30 maja 2014r. odbyły się Rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Czeremcha w kategoriach: piłka siatkowa i piłka nożna na obiekcie sportowym ORLIK w Czeremsze z okazji Dnia Dziecka oraz IV rocznicy oddania do użytku Kompleksu Boisk ORLIK 2012r.

 

 

 

 

baner bocian

Konferencja inaugurująca projekt „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną”

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza na konferencję inaugurującą projekt „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną” dofinansowany z Funduszy EOG, która odbędzie się dnia 5 czerwca 2014 r. w Dworze Pentowo.

 Konferencja inaugurująca projekt „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną” skierowana jest do przedstawicieli parków krajobrazowych i narodowych, pracowników instytucji, organów i podmiotów działających aktywnie w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, turystyki przyrodniczej oraz mediów. Konferencja odbędzie się w Pentowie, które wspólnie z miastem Tykocin nosi tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej, przyznany w 2001 roku z rąk niemieckiej fundacji Euronatur

szczegóły...

program konferencji

formularz zgłoszenia

 

                                                   Dzien-dz

Wójt Gminy Czeremcha
serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Czeremcha
 na lokalną imprezę kulturalno - sportową organizowaną
w dniu 30 maja  2014 r. godzina 10:00
na obiekcie sportowym ORLIK w Czeremsze
z okazji DNIA DZIECKA
oraz IV – rocznicy oddania do użytku
Kompleksu Boisk ORLIK 2012.

Przewidziane są rozgrywki
o Puchar WÓJTA GMINY CZEREMCHA
w następujących kategoriach:
piłka nożna
piłka siatkowa.

buum plakat

aktualny program festiwalu znajduje się na www.festiwalczeremcha.pl

plakat festiwal

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze zaprasza na spotkanie autorskie i promocję książki Bogdana Dudko pt. "Dolina. Znad Narwi i Świsłoczy", dnia 30 maja 2014 godz. 18.30

Bogdan-Dudko Dolina okladka

 

 

Serdecznie zapraszamy

na

wykład Pani dr Małgorzaty Zakrzewskiej

pn. „Porozmawiajmy o cukrzycy”

30 maja 2014 r. godz. 16:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze ul. 1-go Maja 77

1972523 10203178561919025 7027921106556520987 n

szczegóły...

 

W dniu 9 maja 2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji pn. „Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha” zrealizowanej przez Gminę Czeremcha dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Otwarcie kanalizacji i wodociągu poprzedziła konferencja podsumowująca projekt, zorganizowana w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Mieczysław Kazimierz Baszko – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Elżbieta Filipowicz – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Mikołaj Michaluk – Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego, przedstawiciele Wykonawcy - Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Siemiatyczach, a także Radni Rady Gminy Czeremcha, przedstawiciele władz gminnych i instytucji funkcjonujących na terenie Gminy, duchowieństwo oraz mieszkańcy Gminy Czeremcha.

Szkolenie pt.: "Możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii"

            Starostwo Powiatowe w Hajnówce realizuje projekt „Platforma Współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

            Jednym z działań jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. W związku z powyższym zapraszamy na

BEZPŁATNE SZKOLENIE