Głównej zawartości

Komunikat alertu

 

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem nowej „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”. Dokument opracowywany jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Jego Wykonawcą zostało Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego z Wrocławia.

 

 

Dnia 4 maja 2014 roku na stadionie piłkarskim w Czeremsze odbył się VIII Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn MDP "Między Bugiem a Narwią" o Puchar Prezesa Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku.

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”, Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z Dolnośląskim Centrum Rozwoju Lokalnego z Wrocławia (Wykonawcą strategii), zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością Powiatu Hajnowskiego do włączenia się w proces konsultacji społecznych. Partycypacyjne określenie priorytetowych celów, założeń strategicznych tego obszaru jest niezwykle istotne dla zachowania równowagi pomiędzy potrzebami społeczności, środowiska i gospodarki.

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
zaprasza na koncert

Chóru „Ialoni” (Tibilisi,Gruzja)
 
w ramach XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej
 
dnia 11 maja 2014, godz. 17.00
 
(sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury )
 
wstęp wolny

 

Chór „Ialoni” Tibilisi, Gruzja

Chór Ialoni powstał w 2009 roku. Tworzy go jedenaście osób z których większość to profesjonalne wokalistki co zapewnia wysoki poziom wykonawczy zespołu. Głównym celem działalności chóru jest śpiewanie podczas nabożeństw w rodzimej parafii oraz nauka i propagowanie tradycyjnego śpiewu gruzińskiego. Zasadniczą część repertuaru chóru tworzą melodie średniowieczne. Ialoni jest pierwszym żeńskim chórem, który rekonstruuje dawne melodie na potrzeby nabożeństw. Chór ma na swoim koncie dwa wydawnictwa płytowe, bierze również aktywny udział w kulturalnym życiu Gruzji jak i państw sąsiednich.

Apel odbył się 30 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze. Zaproszeni goście, grono pedagogiczne i społeczność uczniowska z uwagą wysłuchali informacji dotyczących tamtego ważnego dla Polaków wydarzenia. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych sformułowaną na piśmie ustawą zasadniczą.

      Informacje historyczne przeplatane były utworami literackimi związanymi z Konstytucją 3 maja.

zapraszamy do galerii...

 

XXXIII MFMC

 

XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2014” w Białymstoku odbędzie się w terminie 20-25 maja 2014 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2.

Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyka Cerkiewna – „Hajnówka 2014” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.

Festiwal realizowany jest w formule konkursowej. W kategoriach konkursowych zmagają się chóry parafialne, amatorskie świeckie, dziecięco-młodzieżowe, uczelni muzycznych i chóry zawodowe. W tegorocznym Festiwalu weźmie udział 27 chórów z 9 państw – Europy i Australii. Dotychczas w wydarzeniu nazywanym także „Festiwalem Śpiewającej Duszy” wzięło udział 726 chórów z 35 krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej i Afryki: Armenii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Serbii i Czarnogóry, Kazachstanu, Kenii, Korei, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch. W konkursie uczestniczyły chóry bez względu na narodowość i wyznanie: katolicy, grekokatolicy, protestanci, prawosławni, a także muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu.

Sekretariat pow

Starostwo Powiatowe w Hajnówce realizuje projekt „Platforma Współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

            Jednym z działań jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej. W związku z powyższym zapraszamy na BEZPŁATNE SZKOLENIE skierowane do mieszkańców powiatu hajnowskiego.

 

o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obszaru Gminy Czeremcha powiatu hajnowskiego po modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków oraz założeniu ewidencji budynków i lokali i aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych.

więcej informacji...

 

Informacja o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa podlaskiego w akcji wiosna 2014 r.

więcej informacji...

pi gpi

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Pożyczki i poręczenia szansą na rozwój – dostępne formy wsparcia przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich”, dotyczące możliwości pozyskania pozadotacyjnego wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich przez przedsiębiorstwa.

Spotkanie odbędzie w 7 maja 2014 r. w godz. 10.00-13.00, w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
przy ul. Poleskiej 89, sala 318 b, I piętro.

 

Majówkowy spacer szlakami Nordic Walking. Termin 1 maja 2014 r. Start: plac Parku Wodnego w Hajnówce.plakat majowka lot

wielkanoc omega 2014

 

cid 4EE6F8BDE71A4F8E9124DD6A01BAD1F6Sekretariat

Starostwo Powiatowe w Hajnówce realizuje projekt „Platforma Współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

            Jednym z działań jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. W związku z powyższym zapraszamy na

BEZPŁATNE SZKOLENIE

skierowane do mieszkańców powiatu hajnowskiego, kwaterodawców, osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

            Szkolenie poprowadzi trener: Bogdan Kępka - Ekspert ds. turystyki, ekologii i ekoinnowacji, Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Specjalność:Zarządzaniejakością i ekologia. Trener oraz doradca z 11-letnim doświadczeniem.

            W programie szkolenia przewidziano warsztaty oraz omówienie tematów m.in.: ekoturystyka, diagnoza potencjału turystycznego, inwentaryzacja i weryfikacja walorów przyrodniczych i kulturowych, komercjalizacja walorów turystycznych regionu, analiza oczekiwań turystów, kreowanie produktów turystycznych (pakietów) w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe oraz wrdożenie ich w życie.

Termin szkolenia: 28.04.2014r

Godzina: 08:30

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka, sala nr 12 (parter)

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uczestnicy wraz z kompletem materiałów szkoleniowych otrzymają komplet materiałów promocyjnych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia do dnia 18.04.2014r. na adres: platforma.edukacja@powiat.hajnowka.pl faksem pod numer 85 682 42 20 lub pocztą na adres: Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Dodatkowe informacje związane z organizacją szkolenia udzieli p. Marta Grzelak - tel. (85) 682 30 47. Zapytania można kierować również na adres: platforma.edukacja@powiat.hajnowka.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

 

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. Urząd Skarbowy w Hajnówce jest czynny w godzinach:

Poniedziałek: 800 - 1800

Wtorek – Piątek: 730 - 1530

 

Zapraszamy na dzień otwarty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce, który
odbędzie się w dniu 12.04.2014 w godzinach 10-14.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Dzień Otwarty- plakat