Zakup ciągnikowej równiarki drogowej (zgarniacza drogowego)

Gmina Czeremcha informuje, iż w ramach funduszu sołeckiego wspólnie z sołectwami Berezyszcze, Bobrówka, Czeremcha, Czeremcha-Wieś, Jancewicze, Opaka Duża, Pohulanka, Wólka Terechowska, Zubacze zrealizowała zadanie dot. Zakupu ciągnikowej równiarki drogowej (zgarniacza drogowego) ZDH 300 montowanego do ciągnika rolniczego, służącego do wyrównywania i naprawy dróg gruntowych.

Dostawa zgarniacza nastąpiła w dniu 05.01.2023 r.

Wykonawcą zadania jest ZREMB POLAND Sp. z o.o., ul. Kościuszki 103/107, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

Całkowita wartość zadania: 147.600,00 zł

Kwota pokryta z funduszu sołeckiego: 146.309,84 zł.

 

dsc_0242
dsc_0242
dsc_0256
dsc_0256
dsc_0257
dsc_0257
dsc_0261
dsc_0261

Zakup samochodu na potrzeby Gminy Czeremcha

Gmina Czeremcha informuje, iż zrealizowała zadanie dot. „Zakupu samochodu na potrzeby Gminy Czeremcha” marki Toyota z liczbą miejsc do siedzenia 8 + 1 (kierowca). Dostawa samochodu nastąpiła w dniu 19.12.2022 r.

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Gminy Władysławowo na podstawie umowy nr U.UMW-S.4.2022 z dnia 28.02.2022 r. oraz z budżetu Miasta Stołecznego Warszawa na podstawie umowy nr UMIA/FE/C/OM/IV/P3/36/P-1/2022 z dnia 8.03.2022 r.

Wykonawcą zadania jest Auto Podlasie Sp. z o.o. Oddział Toyota Biała Podlaska w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 35, 21-500 Biała Podlaska.

Całkowita wartość zadania: 122.968,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Gminy Władysławowo w wysokości 10.000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu Miasta Stołecznego Warszawa w wysokości 100.000,00 zł

  

bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus

Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czeremcha oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha

Gmina Czeremcha informuje, iż w dniu 19.12.2022 r. zakończono inwestycję pn. „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czeremcha oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha” dofinansowaną z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Inwestycja ma na celu zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody w Kuzawie, zaopatrującej mieszkańców gminy Czeremcha w wodę pitną oraz podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie gospodarki ściekowej, poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej poza aglomeracją na ulicach w miejscowości Czeremcha, do tej pory nieskanalizowanych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania dokonano przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kuzawie oraz wybudowano ponad 3,3 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Całkowita wartość zadania: 5.873.852,70 zł

Kwota dofinansowania: 1.972.772,00 zł

Przebudowa targowiska wiejskiego w Czeremsze, Gmina Czeremcha

logo proj PROW

Gmina Czeremcha informuje, że zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska wiejskiego w Czeremsze, Gmina Czeremcha”, dofinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury".

Całkowita wartość projektu: 2.054.100,00 zł.

Kwota dofinansowania: 1.000.000,00 zł.

 

targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko

Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Czeremcha

Gmina Czeremcha informuje, iż w ramach funduszu sołeckiego wspólnie z sołectwami Berezyszcze, Bobrówka, Czeremcha, Jancewicze, Kuzawa, Opaka Duża, Połowce, Pohulanka, Stawiszcze, Wólka Terechowska, Zubacze zrealizowała zadanie dot. „dostawy fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Czeremcha” marki Karadag Iveco z liczbą miejsc do siedzenia 20 + 1 (kierowca). Dostawa autobusu nastąpiła w dniu 12.08.2022r.

Celem zadania jest poprawa mobilności mieszkańców poprzez polepszenie warunków dowozu dzieci z pobliskich sołectw do szkoły w Czeremsze oraz przewozu KGW, zespołów muzycznych, seniorów oraz innych grup nieformalnych.

Wykonawcą zadania jest Firma Przedsiębiorstwo Usługowe „Bus Service” Jerzy Jan Biedulewicz z siedzibą w Augustowie.

Całkowita wartość zadania: 355.470,00 zł.

Kwota pokryta z funduszu sołeckiego: 165.761,26 zł.

 

iveco1 1 iveco1 2 iveco1 3