Umowa na przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Czeremcha.

W dniu 15 grudnia 2022r. Gmina Czeremcha podpisała umowę nr 00030-65151-UM1000313/22 z Samorządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha” obejmująca swoim zakresem ulicę Długą i ulicę Miodową.
Kwota dofinansowania: 2 607 476,00 zł.

0x0 1 0x0  miodowa dluga

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej

     19 maja 2022 roku Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej” z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu - firmą PPHU Majka Janusz Demiańczuk z siedzibą w Siemiatyczach. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej, termoizolacja ścian zewnętrznych budynku szkolno-przedszkolnego, remont dwóch sal lekcyjnych i remont łazienek w budynku szkolnym.

     Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 4 894 274,56 zł brutto. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 85% kosztów całkowitych. Termin zakończenia prac budowlanych wynosi 17 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 19.10.2023 r.

 

DSC 0108 DSC 0113

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kuzawie

Zadanie pn. ,,Wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha” realizowane jest na działce o nr geod. 1672/4 w miejscowości Kuzawa, gm. Czeremcha. Wykonawcą inwestycji jest Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech z siedzibą w Białymstoku. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 3.493.200,00 zł brutto.

Zakres prac obejmuje:

  • budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 150 m3 każdy;
  • budowę dwóch zbiorników bezodpływowych o poj. 2,0 m3 każdy;
  • przebudowę osadnika popłuczyn o poj. 15 m3;
  • przebudowę obudów studni głębinowych;
  • budowę i przebudowę instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych;
  • wymianę ogrodzenia;
  • wykonanie utwardzeń;
  • przebudowę budynku stacji uzdatniania wody;
  • rozbiórkę instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków w wysokości 1 173 214,14 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

 

DSC 0084 DSC 0081 DSC 0063

DSC 0077 DSC 0074 DSC 0070

DSC 0068

Wybieramy Osobowości Roku 2020 w kulturze i nauce, biznesie, samorządności i działalności społecznej. Głosowanie rozpoczęte!

Nominacja Jerzy Wasiluk1

W imieniu Jarosława Jabłońskiego, Redaktora Naczelnego Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego mam przyjemność poinformować, że Pan Jerzy Wasiluk otrzymał nominację Kolegium Redakcyjnego do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

 

Szczeguły na https://wspolczesna.pl/wybieramy-osobowosci-roku-2020-w-kulturze-i-nauce-biznesie-samorzadnosci-i-dzialalnosci-spolecznej-glosowanie-rozpoczete/ar/c15-15504619

Głosować można na  https://wspolczesna.pl/p/kandydaci/osobowosc-roku-2020%2C1009329/?groupId=83921