Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 1/2023 w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac budowlanych pn. „Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu parafialnym w miejscowości Kuzawa, Gmina Czeremcha”.