Lokalizacja: 

Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski gmina położona jest w prowincji Wysoczyzny Podlasko-Białoruskiej w Makroregionie Niziny Północnopodlaskiej oraz Mezoregionie Równiny Bielskiej. Gmina Czeremcha położona jest w południowej części województwa podlaskiego. Od południowego zachodu graniczy z gminą Nurzec Stacja, od zachodu z gminą Milejczyce, od północy z gminą Kleszczele, a od południowego wschodu granicę gminy stanowi granica Państwa. Gmina Czeremcha administracyjnie należy do powiatu Hajnówka. W 1560 roku został dokonany pomiar włóczny wsi: Dobra Woda - 60 włók, Trubianka - 25, Nurzec - Czeremcha - 59, Kośna - 42.(1 włóka - 16,7 ha).

 

 

 

     

 

Atuty gminy

 • czyste środowisko naturalne
 • przejścia granicznego - PKP - osobowe i towarowe oraz drogowe osobowe przejście graniczne Połowce
 • funkcjonowanie przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum
 • zwodociągowanie gminy w 86% oraz skanalizowanie Czeremchy w 80%

 

  

 • wieże telefonii komórkowej 

 

Specjalności gminy

 • Nasycalnia Podkładów SP z o.o. - oferuje: wykonawstwo i impregnacja podkładów kolejowych, słupów teletechnicznych, chmielowych i tarcicy; impregnację drewna metodą ciśnieniowo-próżniową przy pomocy soli lub oleju kreozotowego; obróbkę drewna trakiem; sprzedaż węgla
 • usługi: obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej, inst. c.o., magiel, usługi stolarskie, produkcja mebli kuchennych i pokojowych, usługi fryzjerskie i handel oraz usługi budowlane
Planowanie inwestycje gminy

 • kontynuowanie budowy kanalizacji sanitarnej
 • modernizacja i budowa dróg i ulic
 • modernizacja oświetlenia ulicznego (wykonana w roku 2007 w 100%)
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków BOS 100 ul. Fabryczna (wykonano w 2006 r.)
 • modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej (wykonano w 2008 r.)
 • rekultywacja wysypiska śmieci na terenie gminy
 • modernizacja Świetlic wiejskich we wsiach Kuzawa, Czeremcha-Wieś i Stawiszcze, 2009-2012  (wykonano w 2012 r.)
 • rozbudowa terenów wokół drogowego, międzypaństwowego przejścia granicznego w Połowcach z dopuszczeniem do przekraczania pojazdów o masie do 7,5 tony
 • rozwój lokalnej infrastruktury transportowej poprzez przebudowę drogi Kuzawa - Repczyce, Stawiszcze - Połowce, 2010-2011
 • zagospodarowanie terenu wraz budową amfiteatru oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze.
 • budowa Przedszkola w Czeremsze (wykonano w 2012 r.)

 

Informacje dla inwestorów

 • rolne tereny pod realizację budownictwa jednorodzinnego oraz usługowego i przemysłowego
 • wolne budynki i obiekty do wykorzystania po dokonaniu remontu
 • funkcjonowanie przejść granicznych, a w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego zarezerwowano tereny pod obszar wolnocłowy

 

Stowarzyszenia i związki członkowskie do których należy Gmina Czeremcha

 • Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
 • Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"
 • Euroregion Puszcza Białowieska
 • Związek Komunalny Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport
 • Stowarzyszenie środowiskowy Klub Sportowy " Kolejarz" z siedzibą w Czeremsze

   plan ulic logo czeremcha 

Pliki do pobrania: