Spotkanie konsultacyjne Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Białowieska z mieszkańcami Gminy Czeremcha

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" na lata 2015 -2020 serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dot. tworzenia   Lokalnej Strategii Rozwoju na Lata 2014-2020, aby stworzyć dokument w jak największym stopniu dopasowany do lokalnych uwarunkowań i potrzeb.

Miejsce spotkania :   Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze
Termin: 4 listopada 2015 roku godz. 16

Wspólnie zdecydujmy o słownych kierunkach rozwoju naszej Gminy !

Serdecznie zapraszamy