„Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”

 

(Nr IPBU.02.01.00-20-412/11-00)

 

logo PL-BY-UA UE

 

 

Zakończenie realizacji zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha"

W dniu 29 lipca 2015 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha", objętej dofinansowaniem ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Zadanie było realizowane przez Partnera Wiodącego Projektu pn. „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej” (Nr IPBU.02.01.00-20-412/11-00) – Gminę Czeremcha. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,ZIEJA” Ryszard Zieja, 18-400 Łomża, ul. Fabryczna 9.

W wyniku realizacji Projektu wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 8 278 m obejmującą ulice w Czeremsze: Wiśniowa, Łąkowa, Wąskotorowa, Długa, Przydworcowa oraz Kuzawę a także trzy przepompownie ścieków – P2, P3 i P4. Koszt realizacji zadania - 3 036 731,90 zł. Nowowybudowa infrastruktura kanalizacyjna umożliwi podłączenie ok. 550 mieszkańców Gminy Czeremcha.

Dzięki budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w gminie Czeremcha zostanie zmniejszone zanieczyszczenie środowiska, co będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę jakości wód podziemnych i gruntowych na obszarze objętym inwestycją.

 

DSC 0003 DSC 0004 DSC 0021 DSC 0038 DSC 0032 

 DSC 0006 DSC 0015 DSC 0016DSC 0044

 

 

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Czeremcha i nie może być w żadnym wypadku traktowane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.