„Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”

 

(Nr IPBU.02.01.00-20-412/11-00)

 

logo PL-BY-UA UE

 

 

Podpisanie Aneksu do umowy na realizację projektu pn. ,,Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”

W dniu 17 czerwca 2015 r. podpisany został aneks (Addendum Nr IPBU.02.01.00-20-412/11-01) do umowy dotacji z dnia 29 października 2013 r. na realizację Projektu pn. ,,Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Zmiany w Projekcie zatwierdzone aneksem obejmują m.in. przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego o realizację dodatkowego zadania przez Gminę Czeremcha, polegającego na budowie gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze.

Całkowita wartość Projektu po wprowadzonych zmianach wynosi 3 640 836,68 EURO, z czego 3 276 753,01 EURO stanowi kwota przyznanego dofinansowania (90% kosztów kwalifikowanych). Wydatki przewidziane na każdego z Partnerów wynoszą odpowiednio: Gmina Czeremcha – 2 017 830,56 EURO,Miejski Komitet Wykonawczy Miasta Wysokie – 369,90 EURO, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska – 289,70 EURO, Miejskie Zjednoczone Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej „Kamienieckie ŻKCh” - 1 622 346,52 EURO.

 

 

 

 

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Czeremcha i nie może być w żadnym wypadku traktowane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej