„Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”

 

(Nr IPBU.02.01.00-20-412/11-00)

 

logo PL-BY-UA UE

 

 

Konferencja podsumowująca projekt pn. ,,Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”

W dniu 17 grudnia 2015 roku w Miejskim Domu Kultury w Wysokim, Republika Białorusi odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. ,,Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej” (IBPU.01.02.00-20-412/11-00) realizowany przez Gminę Czeremcha przy współpracy z Partnerami: Miejskim Komitetem Wykonawczym Miasta Wysokie, Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska oraz Miejskim Zjednoczonym Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej „Kamienieckie ŻKCh”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Konferencję otworzył Mer Miasta Wysokie – Mikołaj Saczyk, który przywitał zaproszonych gości oraz podziękował za współpracę i zaangażowanie strony polskiej i białoruskiej przy realizacji projektu transgranicznego.

Ireneusz Leoniuk – przedstawiciel Urzędu Gminy Czeremcha oraz Irina Starowojtowa – przedstawicielka „Kamienieckiego ŻKCh” zaprezentowali przybyłym gościom główne założenia projektu, w tym również planowany koszt i termin jego realizacji, cele i efekty rzeczowe inwestycji oraz jej wpływ na poprawę ochrony środowiska w obszarze przygranicznym oraz polepszenie współpracy transgranicznej.

Podziękowania za współpracę i zaangażowanie w pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację wspólnych przedsięwzięć złożyli również Aleksander Gaławacz – Dyrektor Przedsiębiorstwa „Kamienieckie ŻKCh”, Ludmiła Dudar – reprezentująca Centrum Edukacji Pozaszkolnej Miasta Wysokie, Maria Iwaniuk – Sekretarz Gminy Czeremcha, Sergiusz Smyk – Przewodniczący Rady Gminy Czeremcha oraz Leonid Biruk – były Mer Miasta Wysokie.

Projekt pn. ,,Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej” realizowany był w okresie od listopada 2013 roku do grudnia 2015 roku. Jego koszt całkowity to 3 640 836,68 EURO, z czego 3 276 753,01 EURO stanowi kwota przyznanego dofinansowania (90% kosztów kwalifikowanych). W rezultacie zrealizowanej inwestycji wybudowano oczyszczalnię ścieków, sieć kanalizacyjną o długości 8 278 m oraz 3 przepompownie ścieków w Czeremsze oraz 16 144 m sieci kanalizacyjnej i 7 przepompowni w Mieście Wysokie. Dzięki wybudowanej infrastrukturze ponad 3 000 osób po obu stronach granicy uzyska możliwość podłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Podczas konferencji Jan Chomczuk – Dyrektor Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska zaprezentował również inny transgraniczny projekt pn. „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” w którym jednym z Partnerów Projektu jest Gmina Czeremcha.

Konferencję uświetnił występ lokalnych zespołów Miejskiego Domu Kultury Miasta Wysokie.

 

DSC 0014 DSC 0020 DSC 0022 DSC 0025 DSC 0026 DSC 0038

DSC 0041 DSC 0043 DSC 0047 DSC 0049 DSC 0050

DSC 0055 DSC 0058 DSC 0062 DSC 0067 DSC 0076 DSC 0108

 

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Czeremcha i nie może być w żadnym wypadku traktowane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.