Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Informujemy również, iż nie będą rozpatrywane wnioski;

  • niepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi,
  • ogólnikowe i niewnoszące konkretnego postulatu,
  • dotyczące połączeń dalekobieżnych (Intercity, InterRegio) i międzynarodowych (organizatorem tych połączeń jest ministerstwo właściwe do spraw transportu),
  • z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów,
  • zawierające uwagi o stanie linii kolejowych, dworców i przystanków (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Nieruchomości).

Nadmieniamy również, iż na przyszły kształt kolejowej oferty przewozowej wpływać będzie szereg czynników, jak choćby ilość środków finansowych w dyspozycji województwa, dostępność infrastruktury, jej stan i możliwości zapewnienia oferty odpowiedniej do popytu i oczekiwań podróżnych.

Pragniemy również dodać, że z uwagi na procedury związane z przygotowaniem rozkładu jazdy czas oczekiwania na odpowiedź przekroczy zwyczajowy, miesięczny termin. Zapewniamy jednak, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone, a odpowiedź na nie zostanie przesłana do Państwa e-mailem.

Zapraszamy do aktywnego udziału

Formularz RJP2016-2017

 

Źródło: https://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/region/infrastruktura/transport_kolejowy/rozklad-jazdy-pociagow-20162017---konsultacje-spoleczne.html