Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych tytułem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.
W ramach Projektu zakupiono 12 kompletów ubrań koszarowych 4 częściowych. Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Czeremcha-Wieś.
Całkowity koszt zadania: 3000 zł

DSC 0001 DSC 0004 DSC 0005 DSC 0003