Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Koszty kwalifikowalne to m. in.:

  • budowa lub modernizacja budynków niezbędnych do prowadzenia działalności,

  • kupno maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej,

  • kupno urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Koszty, które nie będą uznawane za kwalifikowalne to koszty zakupu

środków transportu, używanych maszyn, urządzeń czy sprzętu oraz VAT.

         Kolejność przysługiwania pomocy będzie zależeć od punktów otrzymanych za:

  • stopień innowacyjności operacji (5 pkt)

  • wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał  mniej niż 40 lat (3 pkt) 

  • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),

  • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt)

  • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),

  • poziom bezrobocia w powiecie, gdzie realizowana jest operacja w stosunku do bezrobocia w kraju (1 - 4 pkt),

  • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Aby wniosek był rozpatrzony, rolnik musi zdobyć 5 punktów.

Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesyłką rejestrowaną.

 

Szczegółowe informacje i pomoc można uzyskać pod numerami telefonów: 61 28 28 847 lub 728 405 593 oraz na stronie internetowej http://agropartner24.pl/