Informacja

Całkowita wartość inwestycji - 1 905 11,12 zł

Kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 143 066 ,67 zł

 
Beneficjent: Gmina Czeremcha ul. Duboisa 14 17-240 Czeremcha
 
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

{joomplu:728}

{joomplu:731}

{joomplu:732}

{joomplu:733}

{joomplu:734}

{joomplu:735}

{joomplu:736}

{joomplu:737}

{joomplu:738}

{joomplu:739}

{joomplu:740} 

{joomplu:729}

{joomplu:730}