Całkowita wartość inwestycji - 1 905 11,12 zł

Kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 143 066 ,67 zł

 
Beneficjent: Gmina Czeremcha ul. Duboisa 14 17-240 Czeremcha
 
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

Ulica 1

Ulica 4

Ulica 5

Ulica 6

Ulica 7

Ulica 8

Ulica 9

Ulica 10

Ulica 11

Ulica 12

Ulica 14  

Ulica 2

Ulica 3