Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W związku z planowanymi naborami wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie:

 • podejmowania działalności gospodarczej

 • rozwijania działalności gospodarczej

 • budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

  W programie spotkania:

  - omówienie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach planowanych naborów na powyższe działania

  - omówienie etapów oceny oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

  - przedstawienie celów oraz budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z harmonogramem planowanych do ogłoszenia naborów wniosków o udzielenie wsparcia w ramach trzech funduszy: EFS, EFRR, EFRROW

Harmonogram spotkań