Szkolenie PROW 2014-2020 dla rolników

Zapraszamy w dniu 11.01.2017r. na szkolenie organizowanym przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu  "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania 5.2 "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętych PROW na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dot. szkolenia pod nr. tel. : 0-85 742-97-41

 

Program szkolenia