Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania uchwały

Urząd Gminy Czeremcha informuje o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeremcha na 2017 rok.

Opinię do projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeremcha na 2017 rok można przedstawić w formie pisemnej w terminie od 20 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, pokój nr 5, w godzinach od 7.30 do 15.30.