Z UWAGI NA OKES ZIMOWY I MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA CIĄGŁYCH OPADÓW PRZYPOMINAM WŁAŚCICIELOM I UŻYTKOWNIKOM BUDYNKÓW O KONIECZNOŚCI USUWANIA NA BIEŻĄCO ZŁOGÓW ŚNIEGU Z PŁASKICH DACHÓW ORAZ SOPLI LODOWYCH, ABY UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI  I MIENIA.

 

POWIATOWY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO

W HAJNÓWCE