2 lutego 2017 r. odbyło się inauguracyjne zebranie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

W trakcie zebrania wybrano Prezydium, w którego skład weszli:

  1. Lech Jan Michalak – Przewodniczący,
  2. Jarosław Marek Trochimczyk – Zastępca Przewodniczącego,
  3. Grzegorz Bajko – Sekretarz,
  4. Aniela Majewska – Skarbnik.

Zbiórka środków na realizację powyższego przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe.

Wszystkie osoby chcące wspomóc ufundowanie sztandaru KP PSP w Hajnówce prosimy o przekazanie środków na konto 71 1240 5279 1111 0010 7211 2723 w Banku PKO SA w Hajnówce z dopiskiem „Sztandar dla KP PSP w Hajnówce”.

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy

 

źródło: http://strazhajnowka.pl/sztandar.htm