SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

 

Zakres tematyczny:

I. Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

 

Program spotkań:

  • zakres wsparcia/przedmiot konkursu,

  • kto może ubiegać się o wsparcie,

  • grupy docelowe,

  • warunki udzielenia wsparcia,

  • zasady realizacji projektów,

  • wskaźniki rezultatu/produktu

Spotkania mają charakter otwarty i nie są elementem doradztwa prowadzonego przez

Biuro LGD Puszcza Białowieska!!!

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie faksem na nr tel. 85/ 682 50 26 lub na adres e-maile: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl najpóźniej do dnia 17 marca 2017 roku do godz. 16.00.

 

Osoba do kontaktu: PAULINA MONACH, tel.: 85 682 50 26, 667 030 511

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy Hajnówka

Formularz zgłoszeniowy Bielsk Podlaski

 

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ul. A. Zina 1, 17 – 200 Hajnówka, NIP 6030028845 REGON 200080369

Biuro: ul. Parkowa 3, 17 – 200 Hajnówka